Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Opportunities to Improve Performance of a Manufacturing Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Normunds Balabka, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 20 tabulas, 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu, 5 angļu, un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek apskatītas ražošanas uzņēmuma SIA “X” pilnveidošanas iespējas. Teorētiskajā daļā autore sniedz ieskatu finanšu analīzes būtībā, tās veidos un metodēs, kā tiek novērtēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis, kā arī apgrozāmo līdzekļu nozīmē un struktūrā. Darba pētījuma daļā ir veikta uzņēmuma SIA “X” nozares izpēte, ārējā un SVID analīze, pilna finanšu analīze, lai pētījuma daļas beigās un priekšlikumos piedāvātu iespējamos risinājumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi pilnveidošana, finanšu analīze, apgrozāmie līdzekļi, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā development, financial analysis, current assets, improvement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2019 11:00:00