Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Jauna dzīvojamo telpu īres likuma nepieciešamības sociāli ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Socio-economic justification for necessity of new law on rent of living accommodation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Viesturs
Recenzents Kaspars Plotka
Anotācija Darba tēma: Jauna dzīvojamo telpu īres likuma nepieciešamības sociāli ekonomiskais pamatojums. Bakalaura darba pamatdaļas apjoms: 70 lpp., 56 literatūras avoti, 17 attēli, 9 tabulas, 2 formulas, grafiskās daļas apjoms: 16 lpp. Lai sasniegtu darba bakalaura darbā noteikto mērķi un uzdevumus, bakalaura izstrādei autore izmantoja Latvijas Republikas normatīvos aktus, mācību un zinātnisko literatūru, terminu skaidrojošo vārdnīcu, kā arī dažādus statistikas datu avotus. Bakalaura darba izstrādē tika apkopota teorētiskā informācija par mājokļu īres tirgu, tā ietekmējošiem faktoriem un īres cenu veidošanās teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tika izanalizēti vispārējie sociāli ekonomiskie rādītāji kā mājokļu tirgu ietekmējoši faktori, izpētīts mājokļu tirgus, apkopotas dzīvokļu cenas Rīgas mikrorajonos un Rīgas centrā, kā arī izpētītas LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri” vēsturiskās redakcijas, lai analizētu jauna dzīvojamo telpu īres likuma nepieciešamību. Bakalaura darba izstrādes gaitā secināts, ka lielākajai daļai kā Rīgā, tā arī citās Latvijas pilsētās, maksājumi par mājokli sagādā grūtības salīdzinoši zemo ienākumu un augsto maksājumu dēļ, tādēļ darba gaitā tiek pētīta mājokļu pieejamība no sociālā un ekonomiskā viedokļa.
Atslēgas vārdi īre, īres likums, mājoklis, mājokļa pieejamība
Atslēgas vārdi angļu valodā rent, law on rent, housing, housing accessibility
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 23:00:20