Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Analītikas metodes prasību inženierijas uzdevumiem
Nosaukums angļu valodā Methods of Analytics in Requirements Engineering Tasks
Autors Marina Pinčuka
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents I.Andersone, MISI katedras lektore
Anotācija Maģistra darba ietvaros ir apskatīta analītikas izmantošana prasību inženierijā. Maģistra darbs sastāv no teoretiskās daļas, kurā tiek definēts, kas ir prasību inženierija, kā prasības var tikt izzinātas, kādi ir galvenie prasību tipi, kādi artifakti un metodes prasību inženierijā var tikt izmantoti, kādas analītikas metodes tiek izmantas prasību inženierijā un citās zinātnes sfērās, kā arī ir apskatīti algoritmi, kas tiek izmantoti dažādās analītikas metodēs. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek apskatīts (i) kā analītika var tikt izmantota prasību inženierijā un (ii) kā analītika var tikt izmantota prasību inženierijā atvērto datu kontekstā, tāpat praktiskās daļas ietvaros (iii) tika izstrādāta metodoloģija analītiku ievietošanai prasību inženierijas ietvarā un (iv) analītikas atbilstoši metodoloģijai tika ievietotas prasību inženierijas ietvarā, (v) tika izstrādātas vadlīnijas analītikas izmantošanai prasību inženierijā dažādos lietošanas gadījumos, ka arī, (vi) balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām, tika izstrādāts praktiskais piemērs analītiku izmantošanai atvērto datu kontekstā. Darba pamattekstā ir 70 lappuses, 18 attēli, 16 tabulas, 74 informācijas avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi PRASĪBAS, PRASĪBU INŽENIERIJA, ANALĪTIKA, PRASĪBU IEGŪŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā REQUIREMENTS, REQUIREMENTS ENGINEERING, ANALYTICS, REQUIREMENTS GATHERING
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2019 10:46:26