Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvpakalpojumu uzņēmuma ieņēmumu paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Revenue increasing project of a construction service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Zin. asistente Anita Matisone, RTU UIVI
Anotācija Ķaukule L. Būvpakalpojumu uzņēmuma ieņēmumu paaugstināšanas projekts: Bakalaura darbs/ L. Ķaukule, L. Kasperoviča.- Rīga: RTU, UFE katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 46 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 43 avoti latviešu valodā un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus pētāmā uzņēmuma ieņēmumu palielināšanai. Analītiskajā daļā ir sniegts pētāmā uzņēmuma un tā darbības nozaru apraksts, kā arī izanalizēti uzņēmuma darbības rādītāji un stiprās un vājās puses. Pētījuma daļā ir veikta pētāmā uzņēmuma saimnieciskās darbības risku analīze pēc ekspertu metodes, izpētīta zinātniskā literatūra par analīzē noteiktā nozīmīgākā riska ietekmes mazināšanas stratēģijām un no tām noteikta pētāmā uzņēmuma apstākļiem atbilstošākā stratēģija. Aprēķinu daļā tiek prognozēts pētāmā uzņēmuma budžets diviem gadiem, tiek sniegti risinājumi esošo blakus darbības pakalpojumu pilnveidošanai un tiek noteikti projekta guvumi. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Ieņēmumu paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Revenue increase
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2019 16:18:40