Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jaunatnes organizācijas komunikācijas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Communication at an Youth Organization"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Liene Briede, MBA, "Dizaina fabrika" projektu vadītāja
Anotācija Bakalaura darba autors: Līga Bertmane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Jaunatnes organizācijas komunikācijas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 16 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti 18 latviešu, 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem secināts, ka biedrības valdei ir jāuzlabo iekšējā komunikācija. Darba uzlabošanai darba autore iesaka vienkāršas projekta vadības programmas izmantošanu. Iekšējās komunikācijas uzlabošanai darba autore iesaka samazināt biedru rotāciju, piesaistot vairāk latviešu studentus kā biedrus. Pētījumā secināts, ka jāuzlabo biedrības “ESN Riga” mājas lapa, jo informācija tajā ir novecojusi. Mājas lapas uzlabošanai darba autore ir izstrādājusi projektu ar paredzamajām izmaksām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bertmane, L., Andersone, I. (2019). Jaunatnes organizācijas komunikācijas pilnveidošanas projekts . Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 70 lpp.
Atslēgas vārdi Organizācijas kultūra, iesaistīts darbinieks, komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Organizational culture, employee involved, Communication
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 14:42:32