Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tekstu veidi un lēmumu pieņemšana tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Text Types and Decision Making in Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Zane Seņko, Mag.philol., lektore
Anotācija Šis Bakalaura darbs sastāv no pētījuma un teksta definīcijas, dažādu teksta veidu, teksta hibriditātes un lēmumu pieņemšanas tulkošanā analīzes, ņemot vērā augstākminētos faktorus. Teorētiskajā daļā Bakalaura darba autore ir pētījusi atšķirības starp vairākiem teksta veidiem un analizējusi dažādu teksta veidu funkcijas. Tā kā tiek prezentēts hibriditātes koncepts, pētījums tiek balstīts uz galvenajām problēmām, ko izraista teksta hibriditāte. Šī pētījuma ietvaros autore piedāvā vairākas tulkošanas stratēģijas, ko varētu izmantot lēmumu pieņemšanas procesā tulkošanā, lai mērķauditorijai nodrošinātu labāko iespējamo tulkojumu. Lai pierādītu minētās idejas, secinājumos autore min gan teorētiskās, gan praktiskās daļas iznākumus, kas izstrādāti, lai atspoguļotu un diskutētu par dažādiem tulkošanas stratēģiju piemēriem, kas izmantoti tulkošanas procesā. Šis Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, kas sastāv no tulkojuma no angļu valodas latviešu valodā, kā arī secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem - šķirkļu saraksta un avotteksta angļu valodā. Avotteksta "Eco-design in Buildings and Neighbourhoods" autors ir B. Peuportier, to 2016. gadā izdevusi "Taylor & Francis Group" Londonā, Lielbritānijā. Bibliogrāfija sastāv no 13 grāmatām un rakstiem, 6 vārdnīcām, kā arī 3 interneta resursiem.
Atslēgas vārdi hibriditāte, teksta veidi, problēmsituācijas, lēmumu pieņemšana
Atslēgas vārdi angļu valodā hybridity, text types, challenges, decision-making
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 22:34:45