Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Preču piegādes procesu pilnveidošana laku, krāsu un būvķīmijas tirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of goods delivery processes at varnishes, paints and building chemicals trade companies”
Autors Rūta Zemīte
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Muitas un nodokļu katedras prakt.doc. A.Gulbis
Anotācija Bakalaura darba autore Rūta Zemīte izstrādāja darbu, kura temats ir „Preču piegādes procesu pilnveidošana laku, krāsu un būvķīmijas tirdzniecības uzņēmumos”. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir Mg.oec., J. Kuškins. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus preču piegādes procesu pilnveidošanai laku, krāsu un būvķīmijas tirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta un analizēta tirdzniecības un būvniecības nozare, tirgus dalībnieki. Apskatīti preču piegādes procesi, krājumu nozīme, transportēšanas stratēģijas laku, krāsu un būvķīmijas tirdzniecības uzņēmumos. Otrajā daļā, preču piegādes procesu novērtēšanas ietvaros, ir analizēti procesi, kas saistīti ar iepirkšanu un apgādes loģistiku, preču piegādes procesu no ražotājiem, kā arī pasūtījumu izpildi un organizēšanu, kas tieši ietekmē preču piegādes procesu. Trešajā daļā sniegti iespējamie risinājumi identificētajām problēmām, preču piegādes procesu pilnveidošanai. Bakalaura darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, un balstoties uz izdarītajiem secinājumiem, izstrādāti priekšlikumi preču piegādes procesu pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 6 attēli, 19 tabulas un 2 pielikumi uz 2 lpp. Darbā izmantotas 25 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi tirdzniecība, preču piegādes procesi, krājumu papildināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā trade, goods delivery processes, stock replenishment
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 12:56:56