Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Marketing activities improvement project in a manufacturing and service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mg,oec.Marita Strādere
Anotācija Bakalaura darba autors: Santa Krasauska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms ir 77 lappuses, tas sastāv no ievada, 3 daļām – analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā un tajā iekļauti 16 attēli un 26 tabulas, kā arī 5 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 13 avoti latviešu valodā un 15 avoti angļu valodā. Bakalaura darba iegūtie rezultāti: Novērtēta SIA “Rocket Bean Cafe” klientu apkalpošanas kvalitāte, veikta dienas ietirgojuma, viesu skaita un čeku daudzuma izpēte abās kafejnīcās viena mēneša ietvaros, analizēta kafijas industrija un specialty kafijas patēriņš Latvijā. Izstrādāti priekšlikumi mārketinga darbības pilnveidošanai uzņēmumā, kas saistīti ar pārdošanas un viesmīlības apmācībām, darbinieku bonusu sistēmu, kluba karšu ieviešanu, kas stiprina esošo klientu lojalitāti un uzrunā potenciālos klientus. Priekšlikumiem aprēķinātas ieviešanas izmaksas, aprakstīti ieviešanas posmi un aprakstīts potenciālais guvums. Priekšlikumu ieviešana uzņēmumā potenciāli optimizē uzņēmuma darbību un paaugstina uzņēmuma peļņu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krasauska, S. (2019) Mārketinga darbības pilnveidošanas projekts ražošanas un pakalpojumu uzņēmumā. Diplomprojekts/ S. Krasauska, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 77 lpp.
Atslēgas vārdi Specialty kafija; akcijas; pārdošanas apmācības; viesmīlības apmācības;lojalitātes kluba kartes, mārketinga darbības pilnveidošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Specialty coffee; sales; development of customer service; loyalty cards; marketing activities improvement.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 13:01:11