Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Apakšstacijas rekonstrukcijas un tās beigu posma norises analīze"
Nosaukums angļu valodā "Substation reconstruction and its final stage analysis"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Laila Zemīte
Recenzents Nikolajs Breners
Anotācija Apakšstaciju rekonstrukcija un būvēšana ir neatņemama energosistēmas uzturēšanas un jaunu tehnoloģiju ieviešanas sastāvdaļa, kā arī, palielinoties jaudas pieprasījumam, apakšstacijās ir jāuzlabo tranzīta jaudu caurlaides spēja. Ir svarīgi izprast nepieciešamo apjomu un resursu darbu izpildei, kā arī neapmaldīties likumdošanā, kas dažbrīd var likties plaša un mulsinoša. Pēc pieejamās informācijas apkopojums par apakšstaciju rekonstrukcijas nodošanu ekspluatācijā gaitu un nepieciešamo dokumentāciju pēdējā laikā nav tikusi veikta. Sevišķas izmaiņas dokumentācijā un tās apritē tika ieviestas pēc Būvniecības likuma grozījumu pieņemšanas, ko var saistīt ar Zolitūdes traģēdijas seku ieviešanu. Jaunajos noteikumos ir vairākas priekšrocības, tomēr pati dokumentācijas gaita ir sarežģīta un komplicēta, kas ir aprakstīts šajā darbā tālāk. Sevišķs uzsvars tiek veltīts likumiem un reglamentējošiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek nodotas apakšstacijas ēkas un sadalietaises. Šajā darbā tiks apskatīti arī augstsprieguma apakšstaciju iedalījumi, tās primārās iekārtas, apakšstacijas rekonstrukcijas pamatojums un izvērtēšanas kārtība, sagaidāmais kalpošanas ilgums pēc rekonstrukcijas. Darba rezultāti parāda apkopotu informāciju par nepieciešamajām darbībām apakšstacijas nodošanai ekspluatācijā, attiecīgo pārbaužu komisiju prasības, dažādu risku novērtējums un izveidota vadlīniju shēma ar svarīgākajiem etapiem nodošanas ekspluatācijā procesā. Darbs satur 68 lapaspuses, 32 attēlus, 2 tabulas un 19 informācijas avotus un 10 pielikumus. Atslēgas vārdi: augstspriegums, apakšstacija, iekārtas, energosistēma, būvniecības likums.
Atslēgas vārdi Augstspriegums, apakšstacija, iekārtas, energosistēma, būvniecības likums.
Atslēgas vārdi angļu valodā High voltage, substation, equipment, power system, construction law.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2019 07:33:53