Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu sloga analīze Latvijas akciju sabiedrībās”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Tax Burden for Latvian Joint Stock Companies”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents V.Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu sloga analīze Latvijas akciju sabiedrībās”. Darbā tiek analizētas trīs akciju sabiedrības- SAF Tehnika, Brīvais vilnis un Latvijas Jūras medicīnas centrs. Darba tēmas aktualitāte: nemitīgi mainīgā situācija Latvijas nodokļu politikā uzņēmumiem liek pievērst pastiprinātu uzmanību nodokļu jautājumiem. Pētījuma objekts ir akciju sabiedrību nodokļu slogs. Pētījuma priekšmets ir nodokļu sloga samazināšanas iespējas. Nodokļu sloga noteikšana ir neatņemama sastāvdaļa, lai izvērtētu kā nodokļi ietekmē uzņēmuma darbību un saprastu, kā varēt uzlabot uzņēmuma rādītājus. Darba mērķis ir nodokļu sloga analīze Latvijas akciju sabiedrībās un priekšlikumu izstrādāšana, lai samazinātu nodokļu slogu. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: • Izpētīt Latvijas Republikas nodokļu sistēmu; • Apskatīt nodokļu sloga novērtēšanas metodes; • Veikt akciju sabiedrību nodokļa sloga analīzi; • Izstrādāt priekšlikumus nodokļa sloga samazināšanai. Bakalaura darbs ir sadalīts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek pētīti nodokļu sloga teorētiskie pamati, Latvijas Republikas nodokļu sistēma. Darba otrajā daļā tiek raksturotas akciju sabiedrības un tiek veikta to nodokļu sloga analīze. Trešajā nodaļā tiek apskatīti pasākumi nodokļu sloga optimizēšanai. Darba beigās, izvērtējot veikto analīzi, tiek apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi , kā arī pievienots pielikums, kur attēlots nodokļu ieņēmumu sadalījums pa budžetiem . Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka visiem uzņēmumiem kopējais nodokļu slogs bija virs nozares vidējiem rādītājiem, kas liecina par nodokļu sloga optimizācijas iespējām. Darba apjoms ir 57 lappuses, tajā ir 18 tabulas, 11 attēli, 9 formulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Nodokļu slogs, Akciju sabiedrības
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax burden, Joint Stock Companies
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 16:52:19