Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Raņķa dambī 34,Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Multi storey apartments building in Raņķa dambis 34, Rīga"
Autors Jānis Ziediņš
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Inguss Baumanis
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām: 1. Bakalaura daļas – Būvniecības procesi un to automatizēšana; 2. Inženierprojekta daļas – Daudzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Raņķa dambī 34, Rīgā. Bakalaura darba izstrādes procesā tika aplūkota būvniecības informācijas sistēma, ēku nodošana ekspluatācijā, papildinot normatīvos likumus ar praktiskām zināšanām. Darba ietvaros aprakstīja būvniecības ieceres sagatavošanu un nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai. Tika minētas nianses par būvdarbu procesu un darbu aizsardzību tā laikā, kā arī sertificēto speciālistu līdzdalību būvniecībā. Liels uzsvars bakalaura darbā tika likts uz ēkas nodošanu ekspluatācijā, pastāstīts par nepieciešamo atzinumu saņemšanu un nododamās dokumentācijas prasībām, it īpaši būvdarbu un autoruzraudzības žurnālu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem. Darba pētnieciskās daļas ietvaros tika izstrādāta sistēma, kura apvieno elektroniska būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, rodot iespēju ģenerēt nepieciešamo izpilddokumentāciju būvniecības procesa laikā. Inženierprojekta daļā tiek projektēts objekts, kurā izvietotas divas ēkas astoņu stāvu augstumā un labiekārtota teritorija. Ēkai projektēts pāļu pamats zem tās kolonnām, visas konstrukcijas veidotas ir no monolītā dzelzsbetona. Ēkas karkass sastāv no nesošām kolonnām un sienām, pašnesošiem pārsegumiem un nenesošām perimetrālām sienām. Jumta konstrukcija arī ir no monolītā dzelzsbetona, kuram uzklāts tvaika izolācijas slānis, siltumizolācija un hidroizolācija. Uz hidroizolācijas izvietoti terašu dēļi. Darba saturā iekļauta būvkonstrukciju aprēķinu daļa, būvdarbu tehnoloģijas apraksts, ekonomiskais pamatojums, kalendārais plāns un tām pakārtotie rasējumi. Diplomdarbs sastāv no 146 lappusēm, 25 tabulām un 19 attēliem. Darbā tika izmantoti 31 informācijas avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa izstrādāta uz 9 A1 formāta lapām un 2 A0 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Būvniecība, būvniecības informācijas sistēma, ēku nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Civil engineering, construction information system, building commissioning, construction documentation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2019 22:59:35