Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem eksporta veicināšanā un to izmantošana”
Nosaukums angļu valodā "Support tools available to entrepreneurs for export promotion and their usage."
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents SIA ,,XINFOTECH” Iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Anotācija Bakalaura darba autore Paula Rossinska izstrādāja darbu, kura temats ir “Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem eksporta veicināšanā un to izmantošana”. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus eksporta atbalsta instrumentu izmantošanai eksporta veicināšanā Latvijas uzņēmējiem Darbā ir raksturoti eksporta vadīšanas teorētiskie aspekti, kā arī ir raksturotas eksporta atbalsta instritūcijas, pieejamie atbalsta instrumenti eksporta veicināšanā un to saņemšanas nosacījumi. Pētnieciskajā daļā autore pēta divas nozīmīgas kokrūpniecības apakšnozares Latvijā - kokmateriālu un bērnu mēbeļu ražošana un to iespējas izmantot valsts atbalsta institūciju pakalpojumus eksporta veicināšanā un, konkrētāk, dalību nacionālajā stendā, tirdzniecības misijā un eksporta kredīta garntijas izmantošanu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 9 tabulas un 8 pielikumi uz 12 lpp. Darbā izmantotas 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Atbalsta instrumenti, eksporta veicināšana, eksporta atbalsta instrumentu izmantošana, eksports
Atslēgas vārdi angļu valodā Support tools, export promotion, use of export support tools, export
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 07:40:35