Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Klāsteru nozīme gudras ekosistēmas veidošanā
Nosaukums angļu valodā The Role of Clusters in Building a Smart Ecosystem
Autors Justīne Janaite
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Pr.doc. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Klasteru nozīme gudras ekosistēmas veidošanā”. Akadēmiskā bakalaura darba autore ir RTU IEVF RIBE0 3. kursa studente Justīne Janaite, darba vadītājs ir lektors, zinātniskais asistents, Mg. oec. Kaspars Plotka. Akadēmiskā bakalaura darba mērķis ir salīdzināt Rīgas, Viļņas un Tallinas viedās pilsētas klasterus un noteikt to nākotnes izaugsmes perspektīvas. Pētījums veikts ierobežotā laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 21. maijam. Pirmajā daļā tiek analizēta dažādu autoru kā Alfrēda Māršala (Alfred Marshall), Maikla Portera (Michael Porter), Orjana Solvella (Örjan Sölvell) un citu pētnieku izpratne par klastera koncepciju. Izpētīts klastera dzīves cikls un starpnozaru klasteru sadarbība. Izpētīta klastera veidošanas nozīme un klastera ietekme uz valsts ekonomisko attīstību. Otrajā daļā analizēts „Pilsētas kustībā” indekss (Cities in Motion index) Eiropas Savienības valstu galvaspilsētām laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam. Izpētīti, analizēti un salīdzināti viedās pilsētas klasteri Baltijas valstu galvaspilsētās – Rīgā, Viļņā un Tallinā. Tika noteiktas Baltijas valstu galvaspilsētu viedo pilsētu klasteru nākotnes izaugsmes perspektīvas, izvērtējot tos pēc 3 klastera izcilības modeļiem: 1. „Pilsētas plānotāji: 7 posmi pretī viedās pilsētas klastera dizainam”; 2. „Pakalpojumu un risinājumu sniedzēji: 7 veidi kā attīstīt veiksmīgu viedās pilsētas klastera modeli”; 3. „Valsts un reģionālā pārvaldība: soļi pretī nevainojamai viedās pilsētas klastera platformai”. Praktiskais rezultāts: Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izvērtēts, ka starp Baltijas valstu galvaspilsētām visaugstāk attīstītākais viedās pilsētas klastera koncepts ir Tallinā. Izvērtējot Baltijas valstu galvaspilsētu viedās pilsētas klasterus, tika noteiktas to nepilnības un sniegti priekšlikumi, kuras darbības jomas tiem būtu jāattīsta. Kā arī tika izstrādāti 3 viedās pilsētas izcilības novērtēšanas modeļi un pēc tiem noteiktas Baltijas valstu galvaspilsētu viedās pilsētas klasteru nākotnes izaugsmes perspektīvas. Bakalaura darba apjoms ir 71 lappuse, ietverot ievadu, 2 daļas, 14 attēlus, 3 tabulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 120 avotiem. Bakalaura darbam ir 6 pielikumi. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā Rīgā, Latvijā, 2019. gadā.
Atslēgas vārdi klasteris, inovācijas, vieds, pilsēta, konkurētspēja, sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā cluster, innovation, smart, city, competitiveness, collaboration
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2019 15:59:57