Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kāpņu telpu arhitektūra Latvijā
Nosaukums angļu valodā The Architecture of Apartment Buildings` Staircases in Latvia
Autors Elza Elīza Vītola
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Lekt. D.Zemešs
Anotācija Bakalaura darba “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kāpņu telpu arhitektūra Latvijā” mērķis ir noskaidrot kāpņu telpu tipoloģisko attīstību un kvalitāti veidojošos faktorus īres namos un daudzdzīvokļu ēkās Latvijā no 19. gadsimta beigām līdz 21. gadsimta sākumam. Darbs sastāv no četrām daļām – teorētiskās, empīriskās, metodoloģiskās daļas un secinājumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta akadēmiskā literatūra par vēsturisko arhitektonisko stilu galvenajām iezīmēm īres namu un daudzdzīvokļu ēku arhitektoniskā tēla, kāpņu telpu interjera un funkcionālā plānojuma veidošanā. Metodoloģiskajā daļā tiek aplūkotas pētījumam izvēlētās metodes un veikts to izvēles pamatojums: kontentanalīze, apsekoto objektu analīze un daļēji strukturēta intervija. Empīriskajā daļā tiek apkopoti un analizēti pētījuma rezultāti. Pētījuma rezultāti atklāj, kāda ir daudzdzīvokļu namu kāpņu telpu tipoloģiskā attīstība un kvalitāti veidojošie faktori no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienu daudzdzīvokļu namu arhitektūrā Latvijā. Darba apjoms sastāv no sešdesmit sešām lapaspusēm, kas satur 193 attēlus. Izveidoti septiņi pielikumi un izmantotās literatūras saraksts ietver deviņpadsmit informācijas avotus.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu namu kāpņu telpa, ieejas portāls, funkcionālais plānojums, interjers
Atslēgas vārdi angļu valodā apartment building staircase, entrance portal, functional plan, interior
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 22:43:18