Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Jēkabpils Mežaparka infrastruktūras attīstības koncepcija
Nosaukums angļu valodā Concept of Jēkabpils Forest Park Infrastructure Development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Maģistra darbs “Jēkabpils Mežaparka infrastruktūras attīstības koncepcija”, izstrādāja Santa Gruzniņa, darba vadītāja Mg.oec. Inesa Bušovska, Rīgas tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts, Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, Rīga – 2019. Pirmajā daļā pētīts teritorijas plānošanas dokumentu teorētiskais raksturojums. Analizēti teritorijas plānošanas saistītie dokumenti, to izvērtējums, tai skaitā, Mežaparku izveidošanas pamatnosacījumi un apsaimniekošanas noteikumi. Otrajā daļā apskatīts Jēkabpils teritorijas raksturojums. Analizēta Jēkabpils pilsētas teritorija. Izvērtēta Jēkabpils Mežaparka kultūrvēsturiskā un publiskās infrastruktūras attīstība. Trešajā daļā veicot intervijas, apkopots un analizēts Jēkabpils pašvaldības ekspertu viedoklis par Jēkabpils Mežaparka infrastruktūras esošajiem objektiem, kā arī Jēkabpils Mežaparka un tai pieguļošās Radžu ūdenskrātuves teritoriju nākotnes attīstības iespējām, aplūkojot citu Latvijas rekreācijas un aktīvās atpūtas parku piemērus. Ceturtajā daļā izstrādāts Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves kā atpūtas, sporta un tūrisma kompleksa attīstības projekts. Izvirzot projekta mērķi, mērķa grupas, veicot problēmu risinājumu un risku analīzi. Maģistra darbs satur 88 lpp., 29 attēlus, 1 tabulas un 6 pielikumus.
Atslēgas vārdi Jēkabpils, Mežaparks, rekreācija, aktīvā atpūta, attīstība, investīcijas, tūrisms.
Atslēgas vārdi angļu valodā Jekabpils, Forestpark, Recreation, Active Resort, Development, Investment, Tourism.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 13:07:18