Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums ,,Kravas apstrādes procesu pilnveidošanas iespējas konsolidācijas noliktavās”
Nosaukums angļu valodā ,,Improvement of cargo handling processes in consolidation warehouses”
Autors Artūrs Lācis
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents RTU Muitas un nodokļu katedras docents (praktiskais) A.Čevers
Anotācija Bakalaura darba autors ir Artūrs Lācis, kas izstrādāja darbu, kura temats ir „Kravas apstrādes procesu pilnveidošanas iespējas konsolidācijas noliktavās”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas kravas apstrādes procesu uzlabošanai konsolidācijas noliktavās, balstoties uz noliktavas kravas apstrādes procesu analīzi. Pirmajā daļā autors ir izpētījis transporta un uzglabāšanas nozares attīstību konkrētā laika periodā, kā arī sniedzis ieskatu par konsolidācijas noliktavu nozīmi piegādes ķēdē. Otrajā daļā autors analizē kravas apstrādes procesus. Pētījumā tiek apskatīta kravas pieņemšana, uzglabāšana un izsniegšana un šo procesu nepilnības konsolidācijas noliktavās. Trešajā daļā autors izstrādā priekšlikumus kravas apstrādes procesu pilnveidošanai. Autors izskata iespēju uzņēmumiem izmantot kravas mērīšanas sistēmas, kas samazinātu patērēto laiku noliktavas darbiniekiem uz veicamajām darbībām un uzlabotu kravas pieņemšanas kvalitāti. Lai izmantotu esošās noliktavas platību efektīvāk, darba autors piedāvā maksimāli izmantot noliktavas augstumu, tādā veidā tiktu pilnvērtīgāk izmantota noliktavas telpa un palielinātos noliktavas ietilpība. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Bakalaura darbā ir iekļauti 17 attēli un 15 tabulas un 2 pielikumi uz 3 lpp. Darbā izmantoti 33 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Noliktava, kravas apstrāde, konsolidācija, uzglabāšana, mērīšanas sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Warehouse, cargo handling, consolidation, storage, freight measuring systems
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 11:55:37