Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums ,,Loģistikas procesu pilnveidošana graudu tirdzniecības uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā ,,Improvement of logistics processes in grain trading companies”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents LR Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītāja vietniece apgādes jautājumos K. Buša
Anotācija Bakalaura darba autors – Kristaps Rijkuris, Bakalaura tēma - Loģistikas procesu pilnveidošana graudu tirdzniecības uzņēmumos. Zinātniskā vadītāja: Mg.oec.Alla Starčenko. Darbs sastāv no anotācijām latviešu un angļu valodās, ievada, 3 daļām, secinājumiem, priekšlikumiem, literatūras saraksta, pielikumiem. Ievadā autors izklāstījis savu nostāju un uzskatus par loģistiku - ceļu, pa kuru, katru attiecīgo preču grupu var nogādāt pie patērētājiem. Par Bakalaura darba mērķi autors izvirzījis – izstrādāt priekšlikumus loģistikas procesu pilnveidošanas graudu tirdzniecības uzņēmumos. Pirmajā daļā tiek analizēta loģistikas nozīme lauksaimniecības nozarē tās nozīme un procesi, piegādes ķēde graudu tirdzniecībā, kā arī tirgus ietekmējošie faktori. Darba otrajā daļā tiek analizēti graudu tirdzniecības uzņēmumi to transporta izmaksas līdz graudu pieņemšanas punktam un gala patērētājam, kā arī to nepilnības.. Darba trešajā daļā autors apskata iespējamās loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas graudu tirdzniecības uzņēmumiem. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi loģistikas procesu pilnveidošanai graudu tirdzniecības uzņēmumos Bakalaura darba apjoms – 66 lpp. Darbā izmantotas 11 tabulas un 16 attēli, 3 formulas, 1.pielikums. Teorētiskās informācijas iegūšanai izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kravu pārvadājumi, graudu tirdzniecības nozare, digitālās platformas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cargo transportation, Grain trading companies, digital platforms.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 11:22:14