Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Industriālā mantojuma attīstības iespējas Dzirciemā, Rīgā
Nosaukums angļu valodā Development Possibilities of Industrial Heritage in Dzirciems, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Doktorants V.Linde
Anotācija Bakalaura darba “Industriālā mantojuma attīstības iespējas Dzirciemā, Rīgā” mērķis ir definēt industriālā mantojuma arhitektoniski telpiskās iezīmes un tā iespējamās attīstības perspektīvas Dzirciemā. Pētījuma ietvaros tika izvēlētas četrpadsmit ražotņu teritorijas Dzirciema apkaimē, Rīgā, kurās novērojamas industrializācijas pazīmes un kurām ir saglabājušies būvprojekti Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Rīgas pilsētas būvvaldes arhīvā. Darba 1. nodaļā tiek analizēta Dzirciema apkaimes vēsturiskā un arhitektoniski telpiskā attīstība. Darba 2. nodaļā tiek veikta Dzirciema industriālā mantojuma analīze, izvērtējot industrializācijas attīstības priekšnosacījumus, analizējot pilsētbūvnieciskos risinājumus un arhitektūras iezīmes. Darba 3. nodaļā tiek izvērtēts industriālā mantojuma pilsētvides potenciāls, veicot izpēti par esošo un plānoto reģenerāciju Dzirciemā un analizējot Eiropā un Latvijā realizētos piemērus, kā iespējams atdzīvināt industriālās zonas mūsdienās, kā arī tiek veikta analīze socioloģiskā aptaujā iegūtajiem rezultātiem. Pētījumā tiek secināts, ka Dzirciema industriālā mantojuma vēsturiskie attīstības priekšnosacījumi ir bijuši līdzīgi kā citur Eiropā. Šī teritorija tika pakļauta tādiem pašiem vēsturiskās attīstības procesiem un šobrīd saskaras ar līdzīgām problēmām, kas citur jau tiek risinātas. Sabiedrība ne tikai vēlas, lai rūpnīcas tiktu saglabātas, neskatoties uz to vienkāršo arhitektūras formu valodu un laika periodu, kad tās ir celtas, bet arī uzskata par nepieciešamu tās revitalizēt un padarīt atvērtākas publiskai lietošanai. Rūpnieciskā apbūve Dzirciemā veido ielu arhitektonisko tēlu un akcentus pilsētvidē. Tās vieno kompaktais izvietojums apkaimē un izmantotie apdares materiāli. Dzirciema rūpnīcu ēku kopīgās raksturīgās arhitektoniskās iezīmes meklējamas fasāžu ritmā un kompozīcijas principos. Dzirciema industriālajās zonās pašlaik ir novērojama zināma attīstība un jaunu funkciju ieviešana agrākajās rūpnīcu ēkās, tomēr šobrīd teritorijai trūkst izstrādātas kopīgas attīstības vīzijas, lai neveidotos haotiska funkciju izvietošana un tiktu saglabāta arhitektoniski telpiskā identitāte.
Atslēgas vārdi Industriālais mantojums, Dzirciems, rūpnieciskā darbība, “ķieģeļu stils”, funkcionālisms.
Atslēgas vārdi angļu valodā Industrial heritage, Dzirciems neighbourhood, industrial activities, "brick style", functionalism.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 23:00:09