Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Dalīšanās ekonomikas platformu attīstības perspektīvas Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā ,,Impact of the sharing economy platforms in the Baltic States"
Autors Elīna Strazdiņa
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs E.Rantiņš
Anotācija Bakalaura darba autore Elīna Strazdiņa izstrādāja darbu, kura temats ir “Dalīšanās ekonomikas platformu attīstības perspektīvas Baltijas valstīs”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt dalīšanās ekonomikas platformu izdevīgumu un attīstības perspektīvas Baltijas valstīs un izstrādāt priekšlikumus par šādu platformu veicināšanas nepieciešamību. Darba pirmajā daļā tiek apskatīts dalīšanās ekonomikas teorētiskais pamatojums, raksturoti platformu veidi pēc izplatīšanas kanāla, kā arī nozares, kurās darbojas dalīšanās ekonomikas platformas. Darba otrajā daļā tiek pētīta dalīšanās ekonomikas vide Baltijas valstīs, tostarp faktori un problēmjautājumi, kas ietekmē dalīšanās ekonomikas platformu attīstību. Nodaļas noslēgumā ar indeksu metodi novērtēta dalīšanās ekonomikas vide Baltijas valstīs, izmantojot Globālajā konkurētspējas indeksā pieejamos indikatorus. Darba trešajā daļā analizēts dalīšanās ekonomikas platformu potenciālais pieprasījums un piedāvājums. Pētīti patērētāju viedokļi, kas izmanto vai piedāvā dalīšanās ekonomikas platformu pakalpojumus Baltijas valstīs, kā arī prognozēts apgrozījuma pieaugums Bolt, platformai, lai izvērtētu dalīšanās ekonomikas izaugsmes iespējas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, tā apjoms ir 66 lappuses (iekļaujot bibliogrāfisko sarakstu un pielikumus). Tajā ir iekļauti 12 attēli, 4 tabulas un 7 pielikumi uz 12 lapām. Darbā izmantotas 35 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Dalīšanās ekonomika, tiešsaistes platformas, Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā Sharing economy, digital platforms, Baltic States
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 10:25:52