Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Service company performance improvement
Autors Linda Roze
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. U.Kamols
Anotācija Darba autors: Linda Roze. Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Rita Greitāne. Darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošana. Darba apjoms: darbu veido analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļa. Darbs sastāv no ievada, 11 nodaļām, 2 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti angļu valodā un 7 avoti latviešu valodā, 4 avoti spāņu valodā. Darbam pievienoti 19 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba autore analītiskajā daļā veica Spānijas uzņēmējdarbības vides un nekustamā īpašuma nozares analīzi, uzņēmuma saimnieciskās darbības izpēti, noteica uzņēmuma iekšējās un ārējās vides ietekmi, aplūkoja darbību ietekmējošo normatīvo aktu ietekmi un veica uzņēmuma finanšu analīzi. Veiktās analīzes rezultāti apkopoti uzņēmuma finanšu apskatā un SVID matricā, kas ļāva iezīmēt uzņēmuma būtiskākās problēmas. Darba autore pētījuma daļā veica uzņēmuma personāla aptauju, par finanšu un SVID analīzē izvirzītajām problēmām, un uzņēmuma darbības efektivitātes celšanā iesaistīto persona darba laika uzskaiti. Aprēķinu daļā autore piedāvā 3 darbības plānus uzņēmuma mārketinga programmas uzlabošanai, sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, grāmatvedības un lietvedības sistēmas optimizēšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Roze L. (2019) pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošana. Bakalaura darbs / L. Roze, R. Greitāne.– Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 81 lpp.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, Spānija
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate, Spain
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 18:48:59