Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sabiedrības līdzdalība pilsētvides plānošanā un arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Public Participation in Urban Planning and Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Doc. I.Rukmane-Poča
Anotācija Mūsdienās arhitektūras objektiem jāspēj apmierināt ne tikai pasūtītāja vēlmes vai konkrētā projektētāja ieceres, bet arī jārada sociāls pienesums sabiedrībai, tādēļ sabiedrības līdzdalība telpiskās vides veidošanā kļūst par nozīmīgu sastāvdaļu arhitektūras projektēšanas procesā. Sabiedrības līdzdalība nodrošina to, ka apkārtējās vides veidošanā tiks ņemtas vērā arī to lietotāju vēlmes un vajadzības. Iesaistot sabiedrību, ir iespējams panākt ne tikai kvalitatīvāku apkārtējo vidi, bet arī veicināt dažādus sociāli nozīmīgus procesus. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kā sabiedrības iesaiste projektēšanas procesā var uzlabot sabiedrības labklājību un vides kvalitāti, sniegt padziļinātāku izpratni par sabiedrības līdzdalības veidiem vides, kā arī par arhitektūras nozares pārstāvju lomu sabiedrības līdzdalības procesos. 1. nodaļā ir apkopoti un izanalizēti pētījumi par sabiedrības līdzdalības nozīmi pilsētvidē, kā arī izanalizēta tās ietekme uz sociālo vidi un vides kvalitāti. 2. nodaļā tiek izpētīti sabiedrības līdzdalības procesi Latvijā, apkopotas un sistematizētas dažādas līdzdalības formas, kā arī izpētīts un analizēts sabiedrības viedoklis par sabiedrības līdzdalības procesiem Latvijā. 3. nodaļā tiek apmeklēti, novēroti un analizēti dažādi sabiedrības līdzdalības pasākumi Latvijā. Bakalaura darbā, balsoties uz apkopoto informāciju un veikto analīzi, tiek secināts, ka sabiedrības līdzdalība var kalpot gan kā sociālas, gan funkcionālās un estētiskās vides uzlabošanas instruments. Lai sabiedrības intereses tiktu veiksmīgi integrētas plānošanas un projektēšanas procesos ir būtiski nodrošināt nepārtrauktu sabiedrības līdzdalību. Vieni no sabiedrības līdzdalības galvenajiem veicinātājiem ir arhitekti – to pienesums sabiedrības līdzdalības procesiem ir kvalitatīvi informatīvie materiāli, kā arī prasme plānojumos un projektos integrēt sabiedrības vēlmes un vajadzības. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, sastāv no 45 lapaspusēm, 8 diagrammām, 5 attēliem, 2 pielikumiem un 34 izmantotajiem informācijas avotiem. Atslēgas vārdi – sabiedrība, sabiedrības līdzdalība, pilsētvide.
Atslēgas vārdi Sabiedrība, sabiedrības līdzdalība, pilsētvide
Atslēgas vārdi angļu valodā Society, public participation, urban environment
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 11:40:04