Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Latvijas ražošanas uzņēmumu stratēģijas izveide eksportam e-komercijas vidē
Nosaukums angļu valodā The creation of the strategy for exports in e-commerce for Latvian production companies
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ingūna Jurgelāne-Kaldava
Recenzents SIA ,,XINFOTECH” Iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Anotācija Maģistra darba autore Elīna Aļeiņikova izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas ražošanas uzņēmumu stratēģijas izveide eksportam e-komercijas vidē”. Maģistra darba mērķis ir pētīt un analizēt stratēģijas eksporta tirgus apguvei, lai izstrādātu jaunu stratēģiju Latvijas ražošanas uzņēmumu eksportam e-komercijas vidē. Maģistra darba pirmā daļa ietver stratēģiskās vadības, konkurētspējas jeb biznesa stratēģiju izvērtējumu, tirgus apgūšanas metodes, kā arī e-komercijas teorētiskos aspektus. Tāpat tiek sniegts dažādu vides analīzes un organizāciju kultūras aspektu izklāsts. Otrā daļa sastāv no Latvijas uzņēmumu esošās situācijas analīzes, kur iekļauta to darbības analīze e-komercijā, kā arī eksporta apmēri e-komercijas vidē, izmantojot dažādu avotu statistikas datus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Latvijas apstrādes rūpniecības uzņēmumu darbības analīzei, kur papildus tiek izmantota informācija, kas gūta ekspertu intervēšanas rezultātā. Trešajā daļā tiek atlasīti 11 ražošanas uzņēmumi, kas tiek analizēti pēc autores izveidotiem kritērijiem un izvietoti autores e-komercijai pielāgotā un izstrādātā Makkinsija matricā. Ražošanas uzņēmumiem tiek piedāvāta stratēģija pa soļiem ar veicamo darbību izklāstu, kā arī virzīšanas pasākumu ieteikumi. Visbeidzot, tiek izstrādāts laika plāns un finanšu analīze, aprēķinot ienākumus no ieguldījumiem, kā arī SVID analīze eksportam e-komercijas vidē. Darba beigās izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 86 lappuses. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 11 tabulas un 11 pielikumi uz 13 lpp. Darbā izmantotas 89 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi e-komercija, eksports, Latvijas ražošanas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā e-commerce, exports, Latvian production companies
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2019 11:28:20