Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Biznesa inteliģences risinājuma ieviešana automobīļu tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Implementing a business intelligence solution for a car sales company"
Autors Līvija Dišteina
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents G. Škodovs, AS “Conexus Baltic Grid” IT attīstības daļas vadītājs
Anotācija Dišteina L. Biznesa inteliģences risinājuma ieviešana automobiļu tirdzniecības uzņēmumā: Maģistra darbs/ L.Dišteina, L.Budņiks.- Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 127 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi um priekšlikumi. Darba apjoms ir 127 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 25 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti: 28 avoti latviešu, 67 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt un noteikt automobiļu tirdzniecības uzņēmumam piemērotāko Biznesa inteliģences risinājumu un izvērtēt tā ieviešanas procesu. Analītiskajā daļā apskatītas autobūves un automobiļu tirdzniecības industrijas aktualitātes un tendences, automobiļu tirdzniecības uzņēmumu raksturojošie lielumi, informācija par biznesa datu uzskaiti un analītiku, kā arī apskatīti biznesa datu analītikas rīki. Lietišķā pētījuma daļā apskatītas metodes uzņēmumam piemērotākā analītikas rīka izvērtēšanai, kā arī izpētīts ieviešanas process. Pētījuma aprēķinu daļā, izmantojot AHP metodi, tiek izvērtēti 3 Latvijas tirgū pieejamie analītikas rīki, noteikts uzņēmumam atbilstošākais, kā arī apskatīts risinājuma ieviešanas process SIA X. Nozīmīgākie secinājumi ir: 1. SIA X darbība 2018.gadā vērtējama kā neefektīva, neliela peļņa (0,62% no kopējā apgrozījuma), par 10% krities apgrozījums. 2. SIA X AutoMaster netiek lietots pilnvērtīgi – no pārdošanas moduļa neizraksta rēķinus, kā rezultātā veidojas datu sadrumstalotība, kas traucē analītikas veikšanai. 3. SIA X mēnesī sagatavo vidēji 57 atskaites, tam patērējot 180 stundas, analītikas veikšanai izmantojot tikai Excel. Priekšlikumi: 1. SIA X attīstīt un sākt pilnā mērā lietot AutoMaster pārdošanas moduli Sales Desktop. 2. Ņemot vērā uzņēmuma problemātiku un nepieciešamību pēc biznesa datu analītikas rīka, izvēlēties Biznesa inteliģences risinājumu. 3. Ņemot vērā uz intervijām balstīto ar AHP metodi iegūto rezultātu, SIA X vajadzībām izvēlēties risinājumu Power BI, piegādātāju SIA “Primend”.
Atslēgas vārdi Biznesa inteliģences risinājums, automobiļu tirdzniecība, AHP metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Business intelligence, car sales, AHP method
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2020 10:41:48