Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Finanšu pakalpojumu pieejamības ietekme uz pilsētvides attīstību
Nosaukums angļu valodā Impact of Accessibility of Financial Services on Urban Development
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Prakt.doc. K.Gorbunova
Anotācija Maģistra darba autore Ludmila Maksimova izstrādāja pētījumu ar tematu „Finanšu pakalpojumu pieejamības ietekme uz pilsētvides attīstību”, kurā apskatīta finanšu pakalpojumu sniedzēju atrašanās vietas mijiedarbība ar pilsētas infrastruktūru. Darba zinātniskā vadītāja ir mg.oec. Inesa Bušovska. Izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienās, jo finanšu pakalpojumiem tiek pievērsta liela uzmanība no iedzīvotāju puses, kā arī finanšu pakalpojumu popularitāte pieaug ar katru gadu un tās darbības kvalitāte un attīstība vistiešākā veidā ietekmē pilsētvides attīstību. Darba ietvaros tika padziļināti analizēts, kādus pilsētvides infrastruktūras aspektus var uzlabot finanšu pakalpojumu pieejamība pilsētā. Maģistra darba izstrādes procesā tika secināts, kas jāmaina un jāuzlabo pilsētvidē, lai iedzīvotājiem būtu ērti un komfortabli saņemt piedāvātos finanšu pakalpojumus, ko sniedz AS „Citadele banka” klientu apkalpošanas centri, kā arī kāds ieguvums no tā ir pilsētvides attīstībai. Maģistra darbā tika apskatītas Rīgas AS “Citadele banka” filiāļu rentabilitāte un pieejamība, jo uz Rīgu brauc klienti arī no citām pilsētām, piemēram, no Jūrmalas. Pētījumā tika izvērtēta potenciālās banku filiāles atrašanās vieta Rīgā, Pārdaugavā, pateicoties kurai būs iespējams uzlabot ne tikai klientu apkalpošanas kvalitāti, bet gan arī uzlabot pilsētvides kvalitāti, attīstot tās infrastruktūru. Darba ietvaros tika pamatoti priekšlikumi, kādas uzlabošanas darbības jāveic pilsētas un izvēlētā rajona infrastruktūrā, kas vistiešākā veidā ietekmēs pilsētvides attīstību un arī dzen nodrošinās finanšu pakalpojuma pieejamību visiem iedzīvotājiem. Darbs satur 97 lappuses, 85 attēlus, 10 tabulas, kā arī 49 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi finanšu pakalpojumi, pilsētas infrastruktūra, bankas filiāle, klientu apkalpošanas centrs.
Atslēgas vārdi angļu valodā financial services, urban infrastructure, bank branch, customer service center.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2019 12:53:12