Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nelikumīgu alkoholisko dzērienu aprites krimināltiesiskie aspekti”
Nosaukums angļu valodā “Criminal Aspects of Illegal Circulation of Alcoholic Beverages”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Santa Sietniece
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma „Nelikumīgu alkoholisko dzērienu aprites krimināltiesiskie aspekti” ir ļoti aktuāla tēma gan mūsu valstī, gan Eiropā. Akcīzes nodokļa likmju celšanas rezultātā katru gadu pieaug legālā alkohola cenas. Akcīzes nodokļu celšana valstī, pēc sociālajā jomā veiktajiem pētījumiem, palielina patērētāju vēlmi iegādāties lētāku alkoholu, kas bieži vien ir nelegālas izcelsmes. Kaitējums, iegādājoties nelegālo alkoholu un to lietojot, tiek nodarīts ne tikai valsts budžetam, bet galvenokārt iedzīvotāju veselībai, jo nelegālais, tātad nezināmas izcelsmes, alkohols var saturēt pat dzīvībai bīstamas vielas. Kā piemērs jāmin 2006. gadā notikusī traģēdija Preiļos, kad vairāk nekā 90 iedzīvotāji saindējās ar nezināmas izcelsmes alkoholu, iegādājoties nelegālās pārdošanas vietās. Šīs traģēdija bija precedents, pēc kura nelegālā alkohola tirdzniecības apkarošana izvirzīta par valsts policijas prioritāti, un pēc nodarītā kaitējuma iedzīvotāju veselībai likumdevējs mainīja likumdošanu, pieņemot bargākus sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri attiecas uz nelikumīga alkohola apriti. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas un pārvietošanas kvalifikācijas problēmas, lai sniegtu priekšlikumus attiecīgo problēmu uzlabošanai. Pētījuma objekts bakalaura darbā ir nelikumīgu alkoholisko dzērienu jēdziens, bet pētījuma priekšmets ir kriminālatbildība par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu. Uzdevumi: 1) noskaidrot alkohola jēdzienu; 2) izpētīt kriminālatbildības piemērošanas īpatnības par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu; 3) analizēt atšķirību starp nelikumīga alkohola apriti un alkohola nelikumīgu apriti; 4) iepazīties ar sākotnējām izmeklēšanas darbībām, kas veicamas, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu; 5) salīdzināt Krimināllikumā reglamentēto kriminālatbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu ar citu valstu normatīvajos aktos reglamentēto kriminālatbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu; 6) analizēt mūsu valsts tiesas praksi par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu. Darba nobeigumā autors izdarīs secinājumus par aizdomās turēto personu tiesību aizskārumiem un ar to saistītām problēmām, kā arī piedāvās priekšlikumus par darba tēmu. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām: 1. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas un pārvietošanas krimināltiesiskais regulējums; 2. Krimināllikumā reglamentētā nelikumīgā alkohola aprite salīdzinājumā ar citu valstu normatīvajos aktos reglamentēto; 3. Pirmstiesas izmeklēšanas problēmas. Darba apjoms – 56 lapas. Bakalaura darba izstrādes laikā tika izmantoti gan starptautiskie tiesību akti, gan mūsu valsts normatīvie akti, kā arī Krievijas un Baltkrievijas Kriminālkodeksi, literatūra, periodika, tiesu prakse, elektroniskie resursi un prakses materiāli, konkrēti kriminālprocesa materiāli.
Atslēgas vārdi darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā work
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 02:27:10