Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums ,,Piegādes laika samazināšanas iespējas starptautiskajos dzelzceļa pāŗvadājumos”
Nosaukums angļu valodā ,,Transit time reduction opportunities in international railway deliveries”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Justīna Hudenko
Recenzents SIA ,,CMA/CGM LOG” Baltijas komercdirektors D.Bērtulis
Anotācija Bakalaura darbu “Piegādes laika samazināšanas iespējas starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos” bakalaura grāda uzņēmējdarbības loģistikā iegūšanai ir izstrādājusi studente Dinija Paegle-Bukša. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt piegādes laika ietekmējošos faktorus starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos un izstrādāt rekomendācijas piegādes laika samazināšanai. Mērķa sasniegšanai, tika izmantota statistiskā datu analīzes un salīdzināšanas metodes, aprakstošā metode, kritiskā ceļa metode (critical-path method). Pētījuma ietvaros tiek vērtēts konkrēts maršruts Ķīna – Latvija, jo tas ir aktuāli mūsdienās, aizvien vairāk uzmanības tiek pievērsts Latvijas koridoram no Ķīnas uz Latvijas ostām un tranzītpārvadājumiem uz Eiropas tirgu. Bakalaura darbā tiek analizēti piegādes termiņus kavējošie faktori starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos, piedāvāti risinājumi, kā efektīvi un ekonomiski izdevīgi tos novērst. Ir izstrādātas rekomendācijas, kā novērst kavējumu rašanos, samazinot piegādes termiņus. Veicot darba izpildi, iegūtajos secinājumos tiek norādīti kritiskie faktori un to novēršanas gadījumos, laika ietaupījuma procentuālā daļa. Tālāk tiek izstrādāti priekšlikumi, kuros norādīta attiecīgā organizācija, kurai būtu nepieciešams veikt izmaiņas kavējumu radošos faktoros un kādi būs ieguvumi, tos uzlabojot. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapām, kurās ietvertas 13 tabulas, 16 attēli un 41 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Darbs sastāv no 3 daļām – teorētiskās, analītiskās un projektējošās daļas.
Atslēgas vārdi dzelzceļš, starptautiskie pārvadājumi, piegādes laiks
Atslēgas vārdi angļu valodā railway, international deliveries, delivery time
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 11:03:41