Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma izmaksu un ieguvumu analīze AEO statusa iegūšanā un uzturēšanā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Costs and Benefits of Obtaining and Maintaining AEO Status for a Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Uzņēmuma izmaksu un ieguvumu analīze AEO statusa iegūšanā un uzturēšanā”. Diplomdarbā ir izskatīta aktuāla tēma, jo starptautiskā tirdzniecība attīstās, palielinoties arī preču klāstam un preču dažādībai. Tēmas aktualitāte pamatota ar to, ka Latvijā atzītā ekonomiskā operatora atļauju ieguvuši tikai 35 komersanti. Salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm tas ir neliels skaits. Diplomdarba mērķis ir izpētīt atzītā ekonomiskā operatora atļaujas iegūšanas kritērijus, izmaksas un ieguvumus, jo Atzīta komersanta operators sniedz uzņēmumiem noteiktas priekšrocības, pie nosacījuma , ja tie spēj izpildīt noteiktas muitas prasības. Darba mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums: lai sasniegt mērķi, tiek izvirzītie uzdevumi: 1. apzināt AEO atļaujas darbības koncepcijas lomu un attīstības dinamiku ES; 2. apkopot informāciju par AEO atļaujas veidiem un to iegūšanas nosacījumiem 3. veikt analīzi par uzņēmumu izmaksām un ieguvumiem AEO atļaujas iegūšanā un uzturēšanā; 4. izdarīt secinājumus par AEO iegūšanas un uzturēšanas administratīvo slogu un izvirzīt priekšlikumus starptautiskās tirdzniecības veicināšanai, attīstot AEO konceptu. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā diplomdarba nodaļā autors izanalizē, kas kalpoja par iemeslu atzītā komersanta statusa ieviešanai, AEO koncepciju, atļauju veidi, kā notiek atļaujas izsniegšanas kartība un nosacījumus AEO apturēšanai un atcelšanai. Otrajā daļā ir aprakstīti AEO atļaujas iegūšanas kritēriji un riska vadības raksturojums. Trešajā daļā jeb pētījumu daļā tiek izskatīta atzīto komersantu sadale pa Eiropas Savienības valstīm, novērtēta AEO statusa situācija Latvijā, apkopoti un analizēti uzņēmuma ieguvumi un izmaksas un definētas problēmas AEO statusa attīstības perspektīvas Latvijā. Diplomdarbs sastāv no 62 lappusēm, kā arī diplomdarbā ir izmantotas 10 tabulas, 8 attēli. Darbā izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Atzītais ekonomiskais operators
Atslēgas vārdi angļu valodā Authorised economic operator
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 11:08:07