Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Zemes klātnes pastiprināšana risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Solutions of Subgrade Strengthening”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Atis Zariņš
Recenzents Roberts Zvejnieks, būvinženieris, SIA "EAE"
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Zemes klātnes pastiprināšanas risinājumi”. Darba izstrādes mērķis: apkopot iespējamos zemes klātnes pastiprināšanas risinājumus, analizēt to pielietojumu un efektivitāti. Iepriekšminētā darba izstrādes procesā izvirzīti un atrisināti vairāki uzdevumi: • Apkopot un izanalizēt materiālus, kuros ir plašāka informācija par zemes klātnes pastiprināšanas risinājumiem; • Sniegt spriedumus par zemes klātnes pastiprināšanas jautājumiem (risinājumiem), kuri jaut ir izpētīt un nebūtu veicama to tālāka izpēte, kā arī par tiem, kuri nav pietiekoši pētīti un būtu veicama to tālāka izpēte; • Analizēt zemes klātnes pastiprināšanas risinājumu pielietošanas iespējas un to efektivitāti; • Sniegt secinājumus par zemes klātnes pastiprināšanas risinājumu pielietošanu kopumā un Latvijā. Lai sekmīgi rastu atbildes uz iepriekšminētajiem jautājumiem, darba izstrādes laikā apkopota un izanalizēta pieejamā informācija par zemes klātnes pastiprināšanas risinājumiem, to pielietošanas iespējām un efektivitāti gan kopumā, gan Latvijas teritorijā. Pētījuma rezultāta iegūts vispārējs kopējās situācijas un Latvijā teritorijā pielietoto risinājumu un efektivitātes priekšstats. Rezultāti liecina par tēmas aktualitāti un nepieciešamību veikt daudz plašākus un padziļinātākus pētījumus. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa ir ievads. Otrā daļa ir teorētiskā daļa ar referatīvo analīzi, kurā veikta informācijas apkopošana un analīze. Trešā daļa ir pētnieciskā daļa analizēti zemes klātnes pastiprināšanas risinājumi un to efektivitāte. Savukārt kā noslēdzošā ceturtā daļa ir secinājumi un priekšlikumi. Darbā ir: 39 tabulas, 50 attēli, 10 izmantotie literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Zemes klātnes pastiprināšana risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Solutions of Subgrade Strengthening
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2019 18:53:02