Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Narkotisko un psihotropo vielu muitas kontrole kā ilgtspējīgs sabiedrības aizsardzības garants”
Nosaukums angļu valodā “Customs Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances as a Guarantee for Sustainable Protection of Society”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aldis Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Maģistra darba aktualitāte ir saistāma ar to, ka tajā ir pētīta muitas loma nelegālo narkotisko un psihotropo vielu aprites ierobežošanā, apskatot muitas īstenotās darbības nelegālo vielu aprites samazināšanā, kā arī veicot muitas darbības risku analīzi nelegālo vielu aprites ierobežošanā. Darba apjoms: 97 lpp, 69 izmantotās literatūras avoti. Maģistra darba mērķis: izpētīt muitas kontroles darbības sistēmu, kuru pielieto apkarojot narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgo apriti, un identificējot būtiskākās problēmas, izstrādāt priekšlikumus vienotas muitas stratēģijas izstrādei, kas veicinātu sabiedrības ilgtspēju.Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1) raksturot sabiedrības drošību kā valsts drošības sastāvdaļa; 2) analizēt narkotisko vielu nelegālās pārvietošanas ietekme uz valsts un sabiedrības drošību; 3) raksturot narkotisko un psihotropo vielu nelegālās apriti Latvijā; 4) aprakstīt narkotisko un psihotropo vielu aprites normatīvo regulējumu; 5) analizēt narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles procesu; 6) raksturot narkotisko un psihotropo vielu muitas kontroles darbu kā sabiedrības labklājības veicinātāju. Pētījuma objekts – narkotisko un psihotropo vielu kontroles regulējums kā ilgtspējīgs sabiedrības aizsardzības garants. Pētījuma priekšmets – narkotisko un psihotropo vielu muitas kontrole. Narkotiku politika ir izteikti starpinstitucionāla un starplīmeņu politika, kuru plānošanā un izpildē ir iesaistītas gan dažādas valsts pārvaldes iestādes, gan pašvaldības, skolas un nevalstiskās organizācijas. Būtu jāveicina aktīvāk politikas koordinācija ar iesaistītajām nozarēm un dažādām institūcijām. Kā darba novitāte ir uzskatāmi autora priekšlikumi par to, ka efektīvākie instrumenti narkotisko un psihotropo vielu aprites ierobežošanā ir muitas personāla paplašināšana, riska vadības koncepcijas efektīva īstenošana praksē, kā arī muitas kontroles pasākumu plānošanas mehānisma pārskatīšana, paveikto darba uzdevumu izpildes koordinēšana, kā arī personāla profesionalitātes celšana.
Atslēgas vārdi Anotācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Annotation
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 18:53:18