Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Konteineru pārvadātāju konkurences stratēģijas pilnveidošanas iespējas Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā "Opportunities for improving the competitiveness of container carriers in the European Union"
Autors Aleksis Iļjins
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents LR Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītāja vietniece apgādes jautājumos K.Buša
Anotācija Bakalaura darba autors Aleksis Iļjins izstrādāja darbu, kura temats ir „Konteineru pārvadātāju konkurences stratēģijas pilnveidošanas iespējas Eiropas Savienībā”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt esošo situāciju konteineru pārvadājumu nozarē Eiropas Savienībā un Ķīnā, lai izstrādātu priekšlikumus Eiropas Savienības konteineru pārvadātāju stratēģijas pilnveidošanai konkurencē ar Ķīnas konteineru pārvadājumu nozari. Darba pirmajā daļā novērtēta konteineru pārvadājumu tirgus kopējā situācija, pamatota konteineru pārvadājumu nozīme un tās attīstības virzieni. Tiek apskatīta nozares specifika, tajā pastāvošās konkurences iespējas un Eiropas Savienības valstīs bāzēto konteineru pārvadātāju loma un konkurētspēja tirgū. Daļas turpinājumā aprakstīta konteineru pārvadājumu sfērā būtisku starptautisko organizāciju nozīme un to ietekme uz nozari. Darba otrajā daļā apskatītas Ķīnas un Eiropas Savienības konteineru pārvadājumu nozaru atšķirības, pamatotas Ķīnas priekšrocības un citiem konteineru pārvadātājiem radītie draudi. Darba trešajā daļā tiek izpētītas Eiropas Savienības valstīs bāzēto konteineru pārvadātāju iespējas konkurēt ar Ķīnas konteineru pārvadājumu nozari pamatojoties uz iepriekš definētajām problēmām. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 66 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli un 6 tabulas. Darbā izmantotas 43 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi konteineru pārvadājumi, Ķīna, dīkstāve
Atslēgas vārdi angļu valodā container shipping, China, demurrage
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 13:01:24