Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Strategic Planning of Marketing Activities in a Logistics Company"
Autors Anna Elarte
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Kuškins Jānis, docents (prakt.), Mg.oec., RTU SESTEL katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Anna Elarte Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Doc., Dr.oec. I. Andersone Bakalaura darba temats: „Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 54 lpp, 23 tab.,15 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā izmantoti 36 bibliogrāfiskie avoti, tajā skaitā literatūra mārketinga un menedžmenta jomā, piemēram tādu autoru kā Caune, Forands, Praude, Kotlers, Kellers, Drukers u.c., kā arī statistikas dati, elektroniskie resursi un uzņēmuma publicētie un nepublicētie dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā ir aplūkoti stratēģiskās plānošanas teorētiskie aspekti, kā arī pētījuma metodoloģija, ko var izmantot uzņēmuma analīzei. Izmantojot šo metodoloģiju, analizēts konkrēts Latvijas uzņēmums, tam izveidoti stratēģiskās plānošanas modeļi, noteiktas vairākas stratēģiskās alternatīvas un izstrādāti priekšlikumi stratēģiskās plānošanas jomā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Elarte, A., Andersone, I. (2019). Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 54 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģiskā plānošana loģistikas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic marketing planning in logistic enterprise
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2019 12:41:54