Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Jauno darbinieku ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of New Employee Induction"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Zane Rostoka, RTU Personāla nodaļas vadītāja
Anotācija Bakalaura darba pētījums tika veikts Valsts ieņēmumu dienestā par jauno darbinieku ievadīšanu darbā ar mērķi sniegt praktiskus priekšlikumus jauno darbinieku adaptācijas veicināšanai. Jaunā darbinieka adaptācijas veicināšana ir svarīga, lai jaunais darbinieks ātri un efektīvi varētu adaptēties iestādē un konkrētā struktūrvienībā. Bakalaura darba Analītiskajā daļā autore raksturoja VID, tā struktūru, darbības mērķus, vīziju un misiju. Aprakstīja personāla sastāvu, mainību un izvērtēja iestādes jauno darbinieku darbā ievadīšanas procesu. Analizēja aptaujas datus 2016. gadā VID Personālvadības pārvaldes veiktajā aptaujā, kurā jaunie darbinieki varēja novērtēt sava mentora profesionālo atbalstu, psiholoģisko noturību, prasmes un iemaņas mentoringa programmas īstenošanā, kā arī analizēja 2018.gadā pieņemto darbinieku autores veiktās aptaujas rezultātus. Teorētiskajā daļā autore izskatīja jēdzienus: “adaptācija”, “integrācija”, ”pielāgošanās”, “mentorings” un “mentors”. Tika noteikti darbā ievadīšanas procesu, mentoringa un to veicināšanas metodes. Analizētas un salīdzinātas dažādu autoru profesionālās adaptācijas un mentoringa teorijas, izpētīti dažādi adaptācijas procesa aspekti, identificētas tās galvenās problēmas, risinājumi un formulēti galvenie elementi un procedūras efektīvai jauno darbinieku ievadīšanas darbā un personāla mentoringa sistēmas izveidei valsts pārvaldes iestādē. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti priekšlikumi ievadkursa programmas pilnveidošanai un piemaksu piešķiršanai mentoriem
Atslēgas vārdi Jauno darbinieku ievadīšana darbā, adaptācija, mentorings
Atslēgas vārdi angļu valodā Recruitment of new employees, adaptation, mentoring
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2019 17:03:09