Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Īpašas muitas procedūras „Galapatēriņš” piemērošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Special Customs Procedure “Final Consumption””
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents S.Dzene, VID Muitas pārvaldes direktora vietnieka p.i.
Anotācija Muitas procedūras ir katras valsts vai muitas savienības viens no kontroles mehānismiem, ar kuru palīdzību var aizsargāt savas teritorijas ekonomisku un politisku drošību, kā arī veicināt iekšējo teritoriju jeb vietējas uzņēmējdarbības attīstību. Muita ir viens no noteicošajiem faktoriem starptautiskajā tirdzniecībā. Lai sekmētu uzņēmējdarbību, muitai nerimstoši ir jāattīstās, pilnveidojot savu darbu, atvieglojot muitošanas procesus muitas klientiem, pie tam ievērojot starptautiskus līgumus muitas jomā un samazinot muitas riskus. Līdz ar to 1. maijā 2016. gada ES stājies spēkā Savienības Muitas kodekss jeb Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 952/2013, kas ir viens no galvenajiem noteicošajiem tiesību aktiem ES muitas jomā. Stājoties spēkā jaunajam tiesību aktam, stājas spēkā arī vairākas izmaiņas, piemēram, tika ievesta jauna īpaša muitas procedūra “Galapatēriņš”, kas paredz vairākus atvieglojumus pie noteiktiem nosacījumiem. Tēmas: “Īpašas muitas procedūras “Galapatēriņš” piemērošanas analīze” aktualitāte ir skaidrojamā ar to, ka muitas procedūra “Galapatēriņš” ir jauna īpaša muitas procedūra, kas ir ievesta, stājoties spēka Savienības Muitas kodeksam 2016. gadā 1. maijā, un, piemērojot kuru ir jāņem vērā vairāki nosacījumi – ierobežojumi un atvieglojumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt īpašas muitas procedūras “Galapatēriņš” noformēšanas un piemērošanas īpatnību, kā arī to lietderību. Bakalaura darba mērķu sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Aprakstīt muitas darbības pamatus un muitas procedūras. Veikt īpašas muitas procedūras “Galapatēriņš” piemērošanas analīzi Latvijas Republikā ievestajām precēm, kuram ir pieteikta minēta muitas procedūra. 2. Noteikt īpašas muitas procedūras “Galapatēriņš” priekšrocības un liegumus izmantošanai attiecībā uz ievestajām Eiropas Savienībā precēm. 3. Identificēt un aprakstīt iespējamus muitas riskus, piemērojot ārpussavienības precēm īpašu muitas procedūru “Galapatēriņš”. 4. Veikt īpašas muitas procedūras “Galapatēriņš” piemērošanas analīzi, izvērtējot to lietderīgumu un izdevīgumu gan no uzņēmēja, gan no muitas puses. 5. Sniegt priekšlikumus un idejas īpašas muitas procedūras “Galapatēriņš” nosacījumu pārskatīšanas iespējai, ieviešot būtiskas izmaiņas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām: Pirmajā daļā apskatīta teorētiskā informācija par muitas būtību, tās funkcijām, mērķiem un uzdevumiem, kā arī tika uzskaitītas visas šobrīd pastāvošas muitas procedūras ES muitas teritorijā. Otrajā daļā tika raksturota īpaša muitas procedūra “Galapatēriņš”, tika aprakstīti nosacījumi, kuriem jāizpildās, lai piemērotu ievestajām ārpussavienības precēm minēto procedūru, kā arī atļaujas veidi, būtība un to saņemšanas kārtība. Tika identificēti un izvērtēti iespējamie muitas riski, ja ievestajām ārpussavienības precēm tiks piemērota īpaša muitas procedūra “Galapatēriņš”. Trešajā daļā tika apkopoti statistikas dati par īpašas muitas procedūras “Galapatēriņš” piemērošanas biežumu no 1. maija 2016. gada līdz 31. martam 2019. gada. Tika analizēts un izvērtēts minētas muitas procedūras lietderīgums un izmantošanas izdevīgums, sniegti priekšlikumi un izstrādāta ideja muitas procedūras “Galapatēriņš” piemērošanai uz citiem nosacījumiem. Bakalaura darba apjoms ir 61 lapaspuses. Tas satur 10 attēlus, 1 tabulu, pievienoti 3 pielikumi, izmantotās literatūras sarakstā 20 bibliogrāfijas avoti. Nozīmīgākā informācija par īpašu muitas procedūru “Galapatēriņš” tika iegūta no zinātniskās literatūras, publikācijām, interneta resursiem, datubāzēm, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas Muitas kontroles punkta daļas Importa muitas kontroles punktā prakses laikā saņemtas nepubliskotas informācijas.
Atslēgas vārdi Galapatēriņš, muitas procedūras, muita, atvieglojumi, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā final consumption, customs procedures, customs, advantage, European Union
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 16:51:54