Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Nelaimes gadījumi, veicot ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, to analīze un novēršanas pasākumi
Nosaukums angļu valodā Accidents During Firefighting and Rescue Work, their Analysis and Prevention Measures
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Nelaimes gadījumi, veicot ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, to analīze un novēršanas pasākumi. Maģistra darba autors ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta maģistra profesionālo studiju programmas „Darba aizsardzība” 2. kursa neklātienes maģistrante Ligita Avsjukova, maģistra darba vadītājs ir Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta docents Jānis Bērziņš. Maģistra darbā analizētiugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu laikā notikušie nelaimes gadījumi,noteikti preventīvie pasākumi to samazināšanai. Maģistra darba mērķis ir veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu laikā notikušo nelaimes gadījumu analīzi, nosakot preventīvus pasākumus to samazināšanai. Lai īstenotu kvalifikācijas darbā izvirzīto mērķi, veicami sekojoši uzdevumi: izpētīt un analizēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas, uzdevumus un darba vidē pastāvošos riskus; apkopot un izpētīt Latvijā un Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs notikušos nelaimes gadījumus; apkopot un analizēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā notikušos nelaimes gadījumus, to cēloņus un sekas; iepazīties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtību amatperonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, salīdzināt ar nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzsaites kārtību nodarbinātajiem; izstrādāt nelaimes gadījumu samazināšanas pasākumus. Darbs sastāv no 78 lapām, 29 attēliem, 6 tabulām, 1 formulas un 22 izmantotāsliteratūras avotiem. Nodaļu īss izklāsts: maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, nelaimes gadījumu statistika Latvijā, Iekšlietu ministrijā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, pastāvošie darba vides riski, to novēršanas pasākumi, veicot ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus. Maģistra darbā secināts, ka Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā netiek veikti pietiekoši preventīvie pasākumi, lai samazinātu nelaimes gadījumus, kas notiek ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu laikā.
Atslēgas vārdi nelaimes gadījumi darbā, veicot ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus
Atslēgas vārdi angļu valodā Accidents during fire fighting and rescue work
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 13:24:16