Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development of Staff Motivation System in a Company
Autors Sanita Bērziņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Labklājības ministrijas personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Iveta Baltiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Sanita Bērziņa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma darbība, tā personāls un organizatoriskā struktūra. Veikta personāla motivācijas analīze. Teorētiskajā daļā analizētas izstrādātās darbinieku motivācijas teorijas, kā arī apkopoti dažādu autoru definējumi par to, kas tieši ir motivācija un kā to veicināt. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti motivācijas sistēmas pilnveidošanai. 1. Novērtēšanas sistēmas ieviešanas projekts. 2. Vadītājas apmācību ieviešanas projekts. 3. Veselības apdrošināšanas ieviešanas projekts. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Bērziņa, S., Gailīte, S. (2019). Personāla motivācijas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 67 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmums, motivācija, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā company, motivation, improvement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.12.2019 13:38:46