Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Vēja turbīnas lāpstiņu projektēšana un analīze
Nosaukums angļu valodā Design and analysis of wind turbine blades
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Ivo Vaicis
Recenzents I.Vīksne, docents, RTU
Anotācija Ņemot vērā pēdējo divdesmit gadu pasaules mēroga tendenci – visu vēja turbīnu saražoto enerģijas daudzumu palielināt eksponenciāli, šobrīd arvien lielāku aktualitāti gūst vēja turbīnas. Lai gan horizontālās ass vēja turbīnas ir pasaulē komerciāli visplašāk pielietotās un faktiski saražo visvairāk enerģijas, manā izpratnē vertikālās ass vēja turbīnām arī ir gaidāms uzplaukums. Attīstoties enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijām, cilvēkiem radīsies vajadzība pēc vēja turbīnas, kas var neatkarīgi apgādāt mājsaimniecību. Manā izpratnē, dēļ savas specifikas tieši vertikālās ass vēja turbīnas spēlēs šo lomu. Bakalaura darba tēma ir vēja turbīnas lāpstiņu projektēšana un analīze. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt vertikālās ass vēja turbīnas lāpstiņas, vēja iedarbi uz tām, izstrādāt jaunu lāpstiņas profilu, mēģinot uzlabot lāpstiņas veiktspēju. Darba gaitā tiek aplūkoti fizikas likumi, kas apraksta vēja turbīnas darbības ierosmi, respektīvi, tiek izpētīti kādi spēki iedarbojas uz lāpstiņu. Tiek aplūkoti vertikālās ass vēja turbīnu veidi. Tiek veikts biežāk pielietoto vertikālās ass vēja turbīnu lāpstiņu profilu apkopojums un salīdzinājums izstrādājot testa modeli. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tiek izstrādāta unikāla dizaina vēja lāpstiņa priekš Darius H-tipa vēja turbīnas rotora, ar SolidWorks 2018 CAD programmas palīdzību. Bakalaura darbs sastāv no: 57 lpp., 44 formulām, 44 attēliem, 2 tabulām, 29 izmantotās literatūras avotiem un 11 pielikumiem.
Atslēgas vārdi vēja enerģija, vēja turbīna, vertikālās ass vēja turbīna, lāpstiņa
Atslēgas vārdi angļu valodā wind energy, wind turbine, vertical axis wind turbine, vawt, airfoil, blade
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 21:24:15