Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Human Resource Management at an Information Technology Company"
Autors Angelina Degterenko
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Laura Langenfelde, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Angelina Degterenko Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola Bakalaura darba temats: Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba autore veica uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi, kā rezultātā konstatēja vairākas problēmas, saistītas ar personāla vadīšanu. Darba gaitā tika veikts pētījums, kur ar anketēšanas palīdzību no visām problēmām tika izdalītas būtiskākas un definētas vājākas vietas personāla vadīšanas sistēmā. Autore veica trīs projektu izstrādi dažādu izvirzīto problēmu risināšanai, kā arī parādīja piedāvāto projektu izmaksas un uzskaitīja projektu īstenošanas ieguvumus. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma SIA “Datika” personāla vadīšanas sistēmas uzlabošanai un pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Degterenko, A., Ozoliņa-Ozola, I. (2019). Informāciju tehnoloģiju uzņēmuma personāla vadīšanas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 66 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšana, Motivācija, Informāciju tehnoloģiju uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resource management, Motivation, Information Technology Company
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 17:53:49