Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Universālās zāles jaunbūve"
Nosaukums angļu valodā "Multifunctional hall construction"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Andris Zabrauskis
Recenzents Andris Veinbergs, Kaspars Bondars
Anotācija Bakalaura grāda un inženiera kvalifikācijas valsts pārbaudījuma darbu izstrādā Raimonds Strauss, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 5. kursa students. Darba zinātniskais vadītājs – Rīgas Tehniskās universitātes docents, profesors un EAA eksperts Andris Zabrauskis. Darba tēmas nosaukums – Universālās zāles telpu akustikas risinājumu izstrāde atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” prasībām. Tēmas ietvaros darba izstrādei autors izvirza šādu mērķi - nodrošināt universālās zāles telpu akustikas rādītājus (reverberācijas laiku (T-30), skaņas skaidrību telpā (C80) un telpiskuma koeficientu (LF)) atbilstoši Latvijas Būvnormatīva LBN 016-15 “Būvakustika” prasībām, pielietojot atbilstošas konstrukcijas, formas un apdares materiālus dažādām telpas virsmām. Mērķa sasniegšanai tiek noteikti vairāki uzdevumi, kas ietver telpas 3D modeļa izveidi akustisko aprēķinu veikšanas datorprogrammā, skaņas avota un uztvērēju izvietošanu, aprēķinu veikšanu, rezultātu apkopošanu, iespējamo nepilnību izvērtēšanu un novēršanu, kā arī secinājumu izdarīšanu. Saturiski diplomdarbs sastāv no paskaidrojuma raksta un aprēķinu daļas. Paskaidrojuma rakstā aprakstīts situācijas novērtējums un raksturota ēkas arhitektūra, kā arī pieminēts par aprēķinos pielietoto datorprogrammu, aprēķinu veikšanas iespējām un ierobežojumiem, un rezultātu analīzi. Izklāstītas Latvijas Būvnormatīva LBN 016-15 “Būvakustika” prasības telpu akustikas raksturlielumu vērtībām. Aprēķinu daļā uzrādīti iegūtie rezultāti diagrammu un tabulu veidā, un aprakstīta izmantoto akustisko materiālu un konstrukciju dažādība. Inženiera kvalifikācijas darbā raksturots projektējamais objekts un veicamo darbu procesi. Detalizēti aprēķinātas trīs nesošās konstrukcijas, veikts būvelementu ekonomiskais salīdzinājums un projektā paredzēto darbu ekonomisko rādītāju apkopojums. Izstrādāti projektējamā objekta novietojuma, arhitektūras un būvkonstrukciju rasējumi, kā arī objekta būvdarbu veikšanas organizācija – apraksts, kalendārais grafiks, būvdarbu procesa ģenerālplāns un tehnoloģiskās kartes rasējums. Darbs izstrādāts uz 133 lappusēm, kurās izvietoti 50 attēli un 14 tabulas. Izmantoti 11 dažādi literatūras un papildus informācijas avoti. Darbam pievienoti 6 pielikumi un 10 rasējumi.
Atslēgas vārdi Telpu akustika, Universālā zāle
Atslēgas vārdi angļu valodā Room acoustics, Multifunctional hall
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2019 11:41:27