Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskā vide
Nosaukums angļu valodā Urban Area Environment of Residential Block Inner Courtyards
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ieva Miķelsone
Recenzents Prakt.doc. G.Grabovskis
Anotācija Daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskā vide ir cilvēku dzīves vides svarīgs aspekts. Tā ir ārtelpa pasīvai un aktīvai atpūtai un socializācijai. Kvalitatīva daudzdzīvokļu kvartālu pilsēttelpiskā vide rada vēlmi to izmantot. Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmi ne vienmēr atbilst mūsdienīgas vides prasībām un iedzīvotāji šo koplietošanas ārtelpu izmanto maz. Iekšpagalmi bieži vien ir tukši un psihoemocionāli nomācoši. Lai uzlabotu pilsēttelpisko vidi un veicinātu socializācijas procesu, nepieciešams apzināt esošo daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskās vides problēmas. Bakalaura darba “Daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskā vide” mērķis ir izpētīt daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskās vides kvalitātes ietekmējošos faktorus, konstatēt esošo iekšpagalmu pilsēttelpiskās vides problēmas un apzināt iedzīvotāju socializācijas procesa veicinošus faktorus daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskās vides kontekstā. Bakalaura darba ietvaros novērtēta četru Rīgas daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskās vides kvalitāte, izvērtējot izpētītos kvalitātes ietekmējošos faktorus. Apzināti iedzīvotāju socializācijas procesa veicinoši faktori daudzdzīvokļu kvartālu iekšpagalmu pilsēttelpiskās vides kontekstā. Bakalaura darbs sastāv no anotācijas, ievada, 3 nodaļām un secinājumiem. Darba apjoms – 55 lpp., 76 attēli, 2 tabulas, 4 pielikumi un 43 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: iekšpagalms, pilsēttelpiskā vide, socializācijas process.
Atslēgas vārdi iekšpagalms, pilsēttelpiskā vide, socializācijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā inner courtyard, urban area environment, socialization process
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 10:07:29