Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Vakuumkamera plastikātu detaļu liešanai
Nosaukums angļu valodā Vacuum casting mechanism for plastic materials
Autors Grigorijs Škuļteckis
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Hermanis Sorokins, Maģistrs, RTU, pētnieks, Hermanis.sorokins@rtu.lv
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt iekārtu plastikātu detaļas individuālas ražošanas procesam, kur izgatavošanas process nepārtraukti notiks vakuumkamerā un būs sastādīts no šķidro plastikāta ingredientu atgāzēšanas, sajaukšanas, šķidra maisījuma maisīšanas un samaisīta maisījuma vakuuma liešanas. Darbā iekļauts literatūras apskats par esošam analogu vakuuma liešanas iekārtam, to metodēm un aprīkojumiem, projektējamas iekārtas vakuuma sūkņu variantiem, ierīces koncepcija un tehniskais uzdevums, inženieraprēķini par vakuuma sistēmas projektēšanas parametriem, iekārtas darbības procesiem un principiem, iekārtas prototipa izgatavošanas izmaksu aprēķins, darba aizsardzības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumiem, strādājot ar vakuumkameras iekārtu un iekārtas kopskata, kopsalikuma un oriģinālo detaļu rasējumiem, iekārtas plānoto izvietojumu telpā kā arī izstrādāts un attēlots rasējumā iekārtas detaļas izgatavošanas tehnoloģiskais process. Rezultātā tika teorētiski izstrādāta vakuuma liešanas iekārta ar visiem augstāk minētām funkcijām, kas spēji sasniegt retinājumu līdz 50 Pa un veikt paraugu izgatavošanu no trijiem izejvielu komponentiem. Iekārtas izstrāde ir aprakstīta darba rakstiskajā un parādīta grafiskajā daļās. Darba aprakstošā daļa sastāv 89 lappusēm un satur 8 tabulas un 25 attēlus. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un tā izstrādē tika izmantoti 30 literatūras avoti. Grafiskā daļa iekļauj 6 rasējumus A1 formātā, 1 tehnisko specifikāciju A3 formātā, kā arī 8 detaļas rasējumus A4 formātā.
Atslēgas vārdi iekārta plastikātu detaļas individuālai ražošanai; vakuumkamera; šķidro plastikāta ingredientu atgāzēšana; šķidro plastikāta ingredientu sajaukšana; šķidro plastikāta ingredientu maisījuma maisīšana; šķidro plastikāta ingredientu samaisīta maisījuma vakuuma liešana; vakuuma liešana
Atslēgas vārdi angļu valodā Vacuum casting mechanism; device for a plastic detail individual manufacturing; vacuum chamber; degassing of a liquid plastic compound ingredients; mixing up of a liquid plastic compound ingredients; mix of a liquid plastic compound ingredient mixture; casting up of a plastic compound ingredient mixtures;
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2019 13:19:58