Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides psihoemocionālie riska faktori, to ietekme un preventīvie pasākumi transporta uzņēmuma darbiniekiem, kuri veic klientu apkalpošanu
Nosaukums angļu valodā Understanding the Influence and Measures to Reduce Psycho Emotional Risk Factors in the Work Environment for the Employees of the Transportation and Infrastructure Company that Provides Customer Services
Autors Andrejs Rogovs
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ineta Tērauda
Recenzents Inese Kamergrauze, arodslimību ārste
Anotācija Maģistra darba autors: Andrejs Rogovs Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Ineta Tērauda, Arodslimību ārste, Mg.darba aizsardzība Maģistra darba tēma: Darba vides psihoemocionālie riska faktori, to ietekme un preventīvie pasākumi transporta uzņēmuma darbiniekiem, kuri veic klientu apkalpošanu. Maģistra darba mērķis: Pētīt un analizēt darbinieku darba specifiku, darba organizāciju un psihoemocionālos darba vides riska faktorus, kuri ietekmē darbinieku darba un veselības kvalitāti, kā arī piedāvāt priekšlikumus problēmu risināšanai un risku samazināšanai. Maģistra darba apjoms: maģistra darbs sastāv no 95 lappusēm. Darbs ir teorētisks un praktisks pētījums, kas sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs satur 60 attēlus, 2 tabulas, 4 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 35 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba rezultāti: transporta uzņēmuma darbiniekiem visās struktūrvienības, strādājot ar klientiem ir konstatēta augsta psihoemocionāla noslodze. Darba organizācijā konstatēti dažādi trūkumi. Pētīta darbinieku psihoemocionālā noslodze, stresa avoti un apmierinātība ar darbu. Maģistra darba teorētiskajā daļā: aprakstīta stresa problemātika, izplatība un ietekme uz darbinieka veselību, drošību un labklājību. Maģistra darba analītiskajā daļā: analizēta transporta uzņēmuma darba organizācija, darba specifika un darbinieku psihoemocionālie riski darba vietās. Maģistra darba praktiskajā daļā: struktūrvienībās, kur darbinieki apkalpo klientus, veikta anketēšana un rezultātu apkopojums. Piedāvāti problēmas risinājumi dažādos aspektos.
Atslēgas vārdi Darba vides psihoemocionālie riska faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā Psycho emotional risk factors in the work
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 14:25:34