Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu māju dalītā īpašuma piespiedu zemes nomas apmēra noteikšanas pamatojums
Nosaukums angļu valodā Justification for amount determination of forced land lease of multihousehold building
Autors Arta Kaņepe
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Jānis Viesturs
Recenzents Kaspars Plotka
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Daudzdzīvokļu māju dalītā īpašuma piespiedu zemes nomas apmēra noteikšanas pamatojums”. Latvijas Republikas īpašuma tiesību sistēmā vēsturisko īpašuma tiesību atjaunošanas un privatizācijas procesu rezultātā izveidojās unikāla situācija, kad daudzdzīvokļu dzīvojamā māja pieder vienam īpašniekam, bet zeme zem tās – citam. Bakalaura darba mērķis ir analizēt daudzdzīvokļu māju dalītā īpašuma piespiedu zemes nomas maksas apmērus dažādos laika periodos, noteikt to pamatojumu, pievēršot pastiprinātu uzmanību dalītā īpašuma problemātikai, izskatīt dalītā īpašuma izbeigšanas potenciālās iespējas. Lai noteiktais darba mērķis tiktu sasniegts, darba autore izpētījusi piespiedu dalītā īpašuma vēsturiskos cēloņus, likumdevējam izdarot „atkāpi” no Civillikuma. Darba saturs sniedz ieskatu par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas ilgstoši meklētajiem risinājumiem un piespiedu zemes nomas problēmas aktualitāti kopumā. Tika analizētas LR likumdošanā noteiktās normas, likumu grozījumi un dalītā īpašuma izbeigšanai izstrādātie likumprojekti. Darba gaitā izpētīts piespiedu zemes nomas maksas apmērs dažādos laika periodos, darbā aprakstīti piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas galvenie principi. Darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba apjoms ir 99 lapas. Darbā ir 5 tabulas un 3 attēli. Darbam pievienotajā grafiskajā daļā ir 8 diagrammas un 8 shematiski attēli.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu mājas, piespiedu zemes noma, īpašnieks, dalītais īpašums, zemes noma, likumprojekts, dzīvokļa īpašums, zemes īpašums, zemes gabals, pamatojums, noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā multihousehold building, forced land lease, owner, joint share property, land lease,draft law, apartment property, land property, plot of land, justification, determination
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2019 10:59:57