Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Tāmēšanas procesa ieviešana un tā nozīme projektu īstenošanā
Nosaukums angļu valodā Implementation of estimation process and its role in project implementation
Autors Ēvalds Jasāns
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Jānis Kaminskis
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Tāmēšanas procesa ieviešana un tā nozīme projektu īstenošanā". Darba gaitā autors apskata starptautiski atzītu būvniecības tāmju inženiera profesiju. Darba ietvaros tiek analizēta Latvijas būvniecības nozares attīstības tendences, būvniecības tāmju inženieru loma projektu realizācijā Latvijā un ārzemēs, kā arī tiek identificētas problēmas, kuras saistītas ar tāmēšanas procesa ieviešanas neiespējamību valsts līmenī. Darba autors vēlās izpētīt, kādi pasākumi jāveic, lai tāmēšanas process tiktu standartizēts valsts līmenī. Darba gaitā autors izstrādāja attīstības plānu, kas ļautu popularizēt būvniecības tāmju inženiera profesiju, lai gala rezultātā valsts līmenī ieviestu tāmēšanas procesa standartu. Maģistra darba struktūra sastāv no četrām daļām: analītiskās, teorētiskās, praktiskās un projekta daļas. Analītiskajā daļā tiek aplūkotas būvniecības nozares attīstības tendences, kā arī tiek definētas tāmēšanas procesa problēmas un trūkumi. Teorētiskajā daļā tiek parādīta citu valstu un Latvijas Republikas pieredze būvniecības tāmju inženiera profesijas standartu pielietojumā. Papildus tiek analizētas būvniecības projekta īstenošanas metodes. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti priekšlikumi, kas pēc darba autora viedokļa palīdzēs attīstīt būvniecības tāmju inženiera profesiju jaunā līmenī, kā arī tiek analizētas tāmēšanas procesa ieviešanas iespējas. Projekta daļā tiek veikts būvdarbu cenu piedāvājumu audits juridiskai personai saskaņā ar darba autora izstrādāto metodoloģiju. Savukārt fiziskai personai tiek sagatavoti argumenti turpmākai iesniegšanai apdrošināšanas uzņēmumā. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti darba izstrādes gaitā gūtie secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 122 lappuses, tajā iekļauti 10 attēli, 24 tabulas un 1 formula, darba tapšanā izmantoti 46 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi tāmēšanas process, būvniecības tāmju inženieris
Atslēgas vārdi angļu valodā estimation process, building cost estimator
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2019 08:24:32