Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma pārdošanas apjoma palielināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Increase of Company’s Sales Volume "
Autors Ints Dimiņš
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Uldis Kamols, doc.(prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Bakalaura darba autors: Ints Dimiņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Ieva Andersone Bakalaura darba temats „Uzņēmuma pārdošanas apjoma palielināšanas projekts”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 27 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 9 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem autors secina, ka uzņēmuma pārdošanas apjoma projekts ir realizējams. Projekta kopējā ieņēmumu un izdevumu bilance projekta realizācijas otrajā gadā ir pozitīva. Pēc veiktajiem aprēķiniem, pirmajā projekta gadā palielinot uzņēmuma kopējo apgrozījumu par 2% sasniedzot 1614053 EUR un otrā gada laikā par 17% sasniedzot apgrozījumu 1854563 EUR. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dimiņš, I., Andersone, I. (2019) Uzņēmuma pārdošanas apjoma palielināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 81 lpp.
Atslēgas vārdi Tirdzniecība, Mārketings, Tirdnzniecības kanāli
Atslēgas vārdi angļu valodā Sales, Marketing, Sales channels
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2019 17:54:05