Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Energoapgādes tīkla modernizācijas pamatojums Rīgas infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai
Nosaukums angļu valodā Justification for the Modernisation of Power Supply Network for the Sustainable Development of Infrastructure in Riga
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Tatjana Survilo
Recenzents Prof. p.i. K.Didenko
Anotācija Maģistra darba autors Jurijs Gržibovskis izstrādājis pētījumu par tematu “Elektroapgādes tīkla modernizācijas pamatojums Rīgas infrastruktūras ilgtspējīgai attīstībai” sastāv no trīm daļām. Darba zinātniskā vadītāja ir asoc.prof. T.Survilo. Izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienās, jo energoapgāde ir būtiska mūsdienu cilvēku sadzīves un nozaru darbības un attīstības sastāvdaļa. Šajā darbā veikts pētījums par Latvijas elektroapgādes attīstības vēsturi, esošā elektroapgādes tīkla struktūru un stāvokli, kā arī izvērtētas tīkla atjaunošanas un modernizācijas iespējas. Darba trešajā daļā, balstoties uz iegūtiem datiem, veikts prognozējamo līdzekļu aprēķins, kas ir nepieciešams zemsprieguma elektroapgādes tīkla pārbūvei Rīgas pilsētas centrā. Maģistra darba izstrādes procesā tika izvērtēti ieguvumi, kas saistīti ar esošā tīkla pārbūvi un veikti aprēķini par nepieciešamo līdzekļu ieguldīšanas apjomu. Darba ietvaros tika izteikti priekšlikumi, par turpmāko rīcību plānu saistībā ar elektroapgades projektu plānošanu. Darbs satur 69 lpp., 26 attēlus, 6 tabulas un 30 informāciajs avotu nosaukumus.
Atslēgas vārdi elektroenerģētikas attīstība, energoapgāde, elektroapgādes tīklu struktūra, 0.23kV tīkls Rīgas pilsētas centrā, elektroenergijas kvalitātes prasības, modernizācijas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā development of power supply, power supply, structure of power supply network, 0.23kV network in Riga city centre, electricity quality requirements, modernisation project.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2019 18:27:00