Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu namu ārtelpa privāto un publisko vajadzību kontekstā
Nosaukums angļu valodā Open Space of Apartment Housing in the Context of Public and Private Needs
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Asoc.prof. A.Ulme
Anotācija Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Laimas Dabertes bakalaura darba “Daudzdzīvokļu namu ārtelpa privāto un publisko vajadzību kontekstā” mērķis ir definēt privāto un publisko telpu veidojošās pazīmes, kā ietekmējošos faktorus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanas procesā daudzdzīvokļu namu ārtelpā. Liela ietekme ārtelpas veidošanā bijusi gan modernistu utopiskajām idejām, gan politisko režīmu maiņai. Lai sasniegtu mērķī, 1. nodaļā apkopota dažāda, ēku ģeometriskā novietojuma ģenplānā, ietekme uz ārtelpas publiskajām un privātajām lietošanas iespējām, un veikta vēsturiskās situācijas līdzdalības daudzdzīvokļu namu ārtelpas veidošanā izpēte. 2. nodaļā apskatīti daudzdzīvokļu ēku ārtelpu veidošanas piemēri un ārtelpas lietošanas privātuma rādītāji. Definēti ārtelpas attīstības šķēršļi. 3. nodaļā apskatītas ārtelpas lietotāju vajadzības no funkcionālā, drošības, sociālā un estētiskā aspekta, un to izpausmes privātās pusprivātās un publiskās telpas kontekstā. 4. nodaļā apskatīti iedzīvotāju ārtelpas lietošanas paradumi, veicot novērojumus pie daudzdzīvokļu namiem, un noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par daudzdzīvokļu namu ārtelpas izmantošanas veidiem, veicot aptauju. Balstoties uz apkopoto informāciju, un veiktajiem novērojumiem, secinājumos tiek uzsvērta daudzdzīvokļu namu ārtelpu ietekmējošo faktoru savstarpējā saikne un nozīmīgums. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām (4) galvenajām nodaļām, vienpadsmit (11) apakšnodaļām, secinājumiem. 66 lappusēm, 60 attēliem, 1 tabulām, 39 izmantotajiem avotiem, pielikumiem. Atslēgas vārdi.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu namu ārtelpa, Privātā ārtelpa, pusprivātā ārtelpa, publiskā ārtelpa, Iedzīvotāju vajadzības.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords. Residential area of an apartment complex, private space, partially privately owned residential space, publicē residential space, the needs of the inhabitants.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 23:54:18