Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums 5-Dezoksiribozes C-sililatvasinājumu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of 5-deoxyribose C-silylderivatives
Autors Karīna Ņikitina
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Vitālijs Rjabovs
Recenzents Gints Šmits
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas dažādas C-Si saites izveides metodes, izmantojot substrātus ar brom-, vinil- un acetilēngrupām. Bakalaura darba literatūras apskatā apkopota informācija par dažādām hidrosililēšanas metodēm par laika periodu no 1947. līdz 2018. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Scopus, Willey Online Library un SciFinder. Eksperimentālajā daļā tika veikta 5-dezoksiribozes C-sililatvasinājumu sintēze, izmantojot 5 dažādas metodes: bromīda-litija apmaiņa un sekojoša sililēšana, silillitija alkilēšana, hidrosililēšana, metatēze, alkīna litiēšana un sililēšana. Esam atraduši efektīvu metodi alkēnu sililēšanai metatēzes reakcijā un C-Si saites izveidei alkīnos litiēšanas un sekojošas sililēšanas reakcijā ar vidējiem līdz izciliem iznākumiem. Bakalaura darba apjoms ir 85 lpp. Darbs satur 44 shēmas, 13 attēlus, 11 tabulas un tajā ir izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi OGĻHIDRĀTI, C-SI SAITE, SILILĒŠANA, HIDROSILILĒŠANA, METATĒZE
Atslēgas vārdi angļu valodā CARBOHYDRATES, C-SI BOND, SILYLATION, HYDROSILYLATION, METATHESIS
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2019 11:34:48