Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Jaunu produktu klasifikācijas un Kombinētās nomenklatūras papildināšanas mehānisma izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of the Mechanism of Classifying New Products and Their Inclusion in the Combined Nomenclature”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Sanita Dzene
Recenzents A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Anotācija Bakalaura darba autore Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un Vadības Fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Alīna Možarova, izstrādāja darbu, kura tēma ir “Jaunu produktu klasifikācijas un Kombinētās nomenklatūras papildināšanas mehānisma izvērtējums”. Pētījuma priekšmets un objekts bakalaura darba - preču klasifikācija un Kombinētā nomenklatūra (preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma/tarifu un statistikas klasifikācija). Bakalaura darba mērķis bija izvērtēt Kombinētās nomenklatūras papildināšanas mehānismu, kā arī izvērtēt jauno produkta klasifikāciju. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai risināti uzdevumi tādi kā - analizēta un izskatīta Harmonizētā preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma, Kombinētā nomenklatūra; pētīta klasifikācijas sistēma, jaunu produktu klasifikācija un Kombinētās nomenklatūras papildināšanas mehānisms; izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Tēmas aktualitāte un nozīmīgums ir ļoti lieli, jo mūsdienās tirgū regulāri parādās daudzas jaunas un inovatīvas preces, un efektīvi attīstās starptautiskā tirdzniecība starp dažādām pasaules valstīm. Importējot/eksportējot preces, tās precīzi jāklasificē saskaņā ar Harmonizēto preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmu, attiecīgi un ar Eiropas Savienības Kombinēto Nomenklatūru, kas ir izveidota uz starptautiskās Harmonizētās sistēmas bāzes. Precīzai preču klasificēšanai ir liela nozīme nodokļu ieņēmumu efektivitātes palielināšanā, ārējas tirdzniecības statistikas precizitātes paaugstināšanā un preču kontroles procesā. Līdz ar to ir jāzina un jāsaprot, kas ir Kombinētā nomenklatūra, kā sistēma tiek papildināta, jaunu sarežģītu produktu klasifikācija, kā tas process notiek, jo viss ir svarīgs, līdz vissīkākajai detaļai. Ja esat topošais uzņēmējs, tad neapšaubāmi saskārsieties ar šo jautājumu, bet, ja tiks iepazīstināti ar visu nepieciešamo informāciju klasifikācijas jomā, tad nebūsiet pakļauti riskam nepareizu piešķiršanas preces kodu saskaņā ar Kombinēto nomenklatūru. Darba praktiskā nozīme: Teorētiskā nozīme - darbs sniedz zināšanas par produktu klasifikācijas nozīmi. Jaunu produktu klasifikācijas un Kombinētās nomenklatūras mehānisma izvērtējums paplašina zināšanas bāzi, kas ir nepieciešama turpmākajai uzņēmējdarbībai. Praktiskā nozīme - veiktā novērtējuma rezultāti var tikt pielietots tirdzniecības jomā uzņēmējiem. Dati var kalpot par pamatu Kombinētās nomenklatūras izpētei, tos var pieprasīt starptautiskās tirdzniecības ieinteresētās dalibnieki, kas vēlas sākt savu preces tirdzniecību. Galvenās atziņas: Pamatojoties uz visu bakalaura darbu, var izdarīt galvenos secinājumus par to, ka Kombinētās nomenklatūras mehānisma papildināšana ir darbietilpīgs process, kas prasa lielu spēku un uzmanību no visiem procesa dalībniekiem. Jaunu produktu klasifikācija ir arī ļoti sarežģīta un prasa diezgan daudz zināšanu šajā jomā, jo bez zināšanām pastāv kļūdainu preces kodu identifikācijas risks, un tādējādi pastāv arī risks, ka muitas nodokļi tiks nepareizi noteikti. Bakalaura darbs sastāv no 5 daļām, katrā daļa satur 2-4 nodaļas, kā arī apakšnodaļas. Darba apjoms ir 53. lappuses, tas satur 10. attēlus, 3. pielikumus un 32. izmantotās literatūras avotus. Bakalaura darba nobeiguma tiek izstrādātas secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi KN/HS
Atslēgas vārdi angļu valodā CN/HS
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 16:40:14