Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekmes novērtējums uz uzņēmumu finanšu rezultātiem"
Nosaukums angļu valodā "The Impact of Coorporate Income Tax on Financial Results of Companies"
Autors Aleksandra Agejeva
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asoc.profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts uzņēmumu ienākuma nodokļa ietekmes novērtējumam uz uzņēmumu finanšu rezultātiem, salīdzinot uzņēmumu finanšu rezultātus pirms un pēc 2018.gada nodokļu reformas ieviešanas, atbilstoši darba mērķim. Autore uzskata, ka ir svarīgi apzināties reformas pirmā gada rezultātus, lai izstrādātu turpmākas attīstības stratēģiju. Darbs ir sadalīts trīs nodaļās ar apakšnodalījumiem. Maģistra darba uzdevumu izpildes nolūkā ir sniegts prognozētās un faktiskās 2018.gada nodokļu reformas ietekmes novērtējums uz uzņēmumu finanšu rezultātiem un UIN ieņēmumu apmēru valsts budžetā pirmajā un otrajā darba nodaļā. Trešajā darba nodaļā ir aplūkoti konkrēto uzņēmumu piemēri temata ietvaros un sniegts autores ieskats par citiem iespējamiem likumdevēja mērķu sasniegšanas veidiem. Nobeigumā apkopojot darba izstrādes gaitā sasniegtus secinājumus un priekšlikumus. Izpētes rezultātā autore uzskata, ka reformas mērķi ir sasniegti daļēji, jo uzņēmumu peļņa ir palielinājusies, tomēr uzņēmumu aktivitātes un investīciju piesaistīšanas rādītāji ir samazinājušies, kā arī budžeta UIN ieņēmumu prognozētais apmērs ir sasniegts tikai uz 20%. Darbs ir uzrakstīts uz 71 lapām, kas satur 21 attēlu, 10 tabulas, 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi uzņēmumu ienākuma nodoklis, nodokļu reforma, uzņēmumu darbības finanšu rezultāti, budžeta ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate income tax, tax reform, financial results of companies activity, budget income
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2019 13:50:41