Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Assessment of Motivation System and Improvement in a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents MBA Inese Suija-Markova
Anotācija Bakalaura darba autors: Endijs Jurbergs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 11 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Noskaidrotas galvenās problēmas, kuras mazina motivāciju un negatīvi ietekmē motivācijas sistēmas efektivitāti. Izteikti dažāda veida priekšlikumi problēmu atrisināšanai. Ievērojot autora priekšlikumus, motivācijas līmenis var būt tāds pats kā uzsākot darbu. Autora domas un pētījumi sakrīt ar citu valstu pētījumiem un autoru domām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jurbergs, E. (2019). Motivācijas sistēmas novērtēšanas un pilnveidošanas projekts uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 72 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, darbinieki, motivācijas sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, employees, improvement of motivational system
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 07.12.2019 11:36:14